címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2024. június 24. | hétfő
Iván napja
Vác

+17
°
C
Vác
Järvenpää
-1
°
C

Hírek

Keresés

 

Pályázat a váci Jávorszky Ödön Városi Kórház önkormányzati biztos munkakör betöltésére


Vác Város Önkormányzat Képviselõ-testülete (2600 Vác, Március 15. tér 11.) pályázatot ír ki a váci Jávorszky Ödön Városi Kórház önkormányzati biztosi feladatainak ellátására az alábbi feltételekkel:

Pályázati feltételek:
-magyar állampolgárság,
-büntetlen elõélet,
-felsõfokú pénzügyi, számviteli iskolai végzettség,
-kijelölés évét megelõzõ 10 évben legalább 5 éves költségvetési gyakorlattal rendelkezik,
-érintett intézménytõl független,

Személyét érintõen az alábbi kizáró okok nem állnak fenn:

- aki az adott költségvetési szerv dolgozója;
- aki a kijelölést megelõzõ három éven belül az adott költségvetési szerv dolgozója volt;
- aki rendszeres és tartós megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban áll, vagy állt a kirendelést megelõzõ három évben az adott költségvetési szervnél;
- aki a megállapított tartozásállomány jogosultjai tekintetében családi kapcsolat, üzleti érdekeltség, vagy munkavégzésre irányuló jogviszony miatt érintett;
- a költségvetési szerv vezetõjének, gazdasági vezetõjének vagy dolgozójának a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának b. pontja szerinti közeli hozzátartozója e minõségének fennállása alatt, illetve annak megszûnésétõl számított 3 évig.

Önkormányzati biztosi feladatok ellátására pénzügyi, illetve számviteli tevékenységet folytató jogi személyiséggel rendelkezõ gazdasági társaság is pályázhat.

A pályázatnak tartalmazni kell:

Szakmai önéletrajzot, oklevél(ek) másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. november 20.
Bérezés megbízási szerzõdés alapján (Mt.) történik.
A pályázatot Vác Város Alpolgármesterének címezve kell benyújtani (2600 Vác, Március 15. tér 11.)

Feladó: Városháza

EU pályázatok