címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2024. március 4. | hétfő
Kázmér napja

+17
°
C

Hírek

Keresés

 

Újjáavatták a fõtéri világháborús emlékmûvet

Újjáavatták a fõtéri világháborús emlékmûvet

Áder János köztársasági elnök, Harrach Péter országgyûlési képviselõ és Fördõs Attila polgármester részvételével méltóságteljes ünnepség keretében avatták újjá városunk fõterén az I. világháborús hõsi emlékmûvet.
A vasárnap délutáni ragyogó napsütésben sok száz emlékezõ polgár jelenlétében a díszszázad felsorakozása után a templomi harangok megszólalásával vette kezdetét az I. világháború centenáriumi évfordulója keretében a Magyar Hõsök Emléknapján megtartott váci ünnepség. Az emlékezõ tömeg többek között Áder János köztársasági elnökkel, dr. Benkõ Tibor vezérezredessel, Honvéd Vezérkar fõnökkel, Harrach Péter országgyûlési képviselõvel, Fördõs Attila váci polgármesterrel és a történelmi egyházak méltóságaival együtt énekelte el a Himnuszt.
Köszöntõ beszédében Fördõs Attila emlékeztetett arra, hogy 1917-ben jogszabály rendelkezett arról, hogy a települések méltó módon állítsanak emléket a világháborúban elesett magyar hõsök tiszteletére. Ennek megvalósítására városunkban 1933-ban került sor közadakozásból. Majd késõbb a történelem alakulása több évtizedre eltüntette a Fõtérrõl a szoboregyüttest, amelynek egyes részeit különbözõ helyszíneken helyezték el. A polgármester szólt arról, hogy feladatának tekintette, hogy az alkotás visszaállításra kerüljön és ennek üzenete a gyõzelem legyen. Hiszen a váci hõsök a gyõzelem kivívása érdekében mentek a csatákba és a gyõzelem érdekében estek el a harcmezõn. De - mint hangsúlyozta - maga a visszaállítás is gyõzelem. Méghozzá az ármánykodás, a bürokrácia, a gáncsoskodás feletti hagyománytisztelet és kegyelet gyõzelme. Fördõs Attila köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik jelenlétükkel tisztelték meg az újjáavatást és azoknak, akik szorgalmazták az ismételt egybeépítést. Háláját fejezte ki a támogatóknak és örömét fejezte ki, hogy az emlékmû a város fõterével ismét egybeforrt.
A folytatásban Sörös Dániel szavalta el Balassi Bálint Egy katonaének címû költeményét, majd Áder János köztársasági elnök, Fördõs Attila polgármester és Moys Csaba, a Vác Város II. világháborús áldozatainak emlékmûve alapítvány kuratóriumi elnöke avatta újjá az eredetileg 1933. október 15-én átadott 11 méter magas monumentális szoboregyüttest, Cser Károly alkotását, amely a mintegy hatszáz váci hõsi halott emlékének állít méltó mementót.
Az emlékezõ rendezvény Áder János ünnepi beszédével folytatódott. A köztársasági elnök bevezetõjében felidézte Kovács György honvéd emlékét, aki egyike volt azoknak, akik végigszolgálták és túlélték az elsõ világégést. Az általa megörökített emlékeket idézve a háborúban átélt reményt és az új értelmet kapó hõsiesség fontosságát emelte ki az államfõ, majd az embertelen körülmények között hazájukat hõsiesen szolgáló emberek példáját említve kiemelte: csak annak a nemzetnek van jövõje, amely ismeri a föláldozott élet értékét. "Ha felejtünk és nem törõdünk a múlttal, önmagunk ellen vétkezünk, de ahol az emberek összefognak, és az emlékeket féltõn megóvják, ott az élet gyõz a felejtés felett" - hangsúlyozta Áder János. "Nekünk, akik ma emlékezünk, minden egyes kioltott életet meg kell gyászolnunk." - tette hozzá. Végül a köztársasági elnök a váci hõsökre emlékezve Ernest Hemingway-t idézte: „Senki sem különálló sziget; minden ember a kontinens egy része, a szárazföld egy darabja; ha egy göröngyöt mos el a tenger, Európa lesz kevesebb, éppúgy, mintha egy hegyfokot mosna el, vagy barátaid házát, vagy a te birtokod; minden halállal én leszek kevesebb, mert egy vagyok az emberiséggel; ezért hát sose kérdezd, kiért szól a harang: érted szól.”
Az ünnepség következõ részében a Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat ágainak képviselõi - Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök, Berta Tibor ezredes, a Katolikus Tábori Püspökség általános helynöke, Nánai László õrnagy, a Protestáns Püspöki Hivatal hivatalvezetõje és dr. Köves Máté Slomó tábori fõrabbi - ökumenikus szertartás keretében megáldották az emlékmûvet.
Ezt követõen a Magyar Mûvészetért Díjjal, Magyar Örökség Díjjal, valamint Prima Primissima-díjjal elismert Magyar Nemzeti Táncegyüttes a háború által ihletett táncelõadása következett, melynek koreográfusa a társulat mûvészeti vezetõje, Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas, Kiváló mûvész.
A nagy sikerû elõadás után az újjáavatott emlékmû koszorúzása következett. Elsõként Áder János államfõ tisztelgett, majd a Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Vezérkar koszorúját dr. Benkõ Tibor vezérezredes helyezte el. Harrach Péter országgyûlési képviselõ után Moys Csaba hajtott fejet a hõsök emléke elõtt, majd Vác Város Önkormányzat nevében Fördõs Attila polgármester, valamint Petõ Tibor és Mokánszky Zoltán alpolgármester helyezte el a tisztelet koszorúját.
A Magyar Tartalékosok Szövetségének Hagyományõrzõ Díszütege korabeli ágyúval leadott díszlövéssel tisztelgett a hõsök emléke elõtt. A koszorúzással egybekötött újjáavató ünnepség a Szózattal, majd a díszszázad emlékmû mellett tisztelgõ díszmenetével ért véget, hogy ezt követõen a váci polgárok virágai lepjék el az I. világháború váci áldozatai emlékére 1933 után a váci Fõtéren újjáavatott hõsi emlékmû talapzatát.

(Az újjáavatott szoborcsoportról részletesebben honlapunk következõ hírében olvashatnak.)


Fotók: Sándor Lajos és Cseledy András

Feladó: Váci Városimázs Kft.

Email: estv@estv.hu

EU pályázatok