VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2021. augusztus 5. | csütörtök
Krisztina napja
+17
°
C

Hírek

Dátum:
Típus:
Kulcsszó:
 

Jelentõs városi ügyekben születtek döntések


Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésérõl szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat Képviselõ-testületének, illetve szakbizottságainak feladat- és hatáskörében eljárva november 19-én egy sor fontos és halaszthatatlan ügyben hozta meg döntését.

Matkovich Ilona ezen határozatait megelõzõen kikérte a képviselõ-testület és a bizottságok tagjainak javaslatait, véleményét is, írásos javaslatokat csak az Összefogás Vácért képviselõitõl kapott.

Szakbizottságokhoz kötõdõ döntések között:
- elfogadásra került a Városfejlesztõ Kft. és a kft-vel egységes szabályrendszer alapján mûködõ gazdasági társaságok 2020. év szeptember havi tevékenységének beszámolója, melybõl kiderült, hogy jelentõs felújításokat és javításokat végzett a város cége;
- pozitív elbírálást kapott egy pályázattal kapcsolatos kérelem, így jövõ nyáron megszervezésre kerülhet az Egészségtábor;
- önkormányzati lakások bérlõi kérelmezték az általuk akár több évtizede bérelt lakások megvásárlását, mely kérések nagyobb része pozitív elbírálást kapott.

Rendeletalkotások és –módosítások
Rendelet született az élelmezési nyersanyagköltségrõl és a köztisztviselõknek adható egyes juttatásokról és támogatásokról.
A már korábban megalkotott rendeletek közül:
- az Önkormányzat tulajdonában álló lakások esetében gyorsabb, egyszerûbb lesz a szerzõdések ügymenete és a piaci alapon bérbeadott lakások esetében is mód lesz a bérlõ általi felújítás lakbér beszámítására az új, pályáztatást követõen odaítélt lakások esetén;
- inflációkövetõ módosítás lép életbe a közterületek használatáról és rendjérõl szóló szabályozás költségmeghatározásánál, továbbá
- a korlátozott forgalmú övezetek behajtási feltételeirõl szóló esetében a vállalkozásoknak mostantól már egy napra is lehet igényelni az engedélyt, valamint a motorkerékpárok is kaphatnak behajtási engedélyt, de azokat ingatlanon belül kell tárolni.

Pénzügyi, gazdasági határozatok:
- a jövõ évi folyószámlakeret összege változatlan lesz. Meghatározásra került a 2021-es költségvetési koncepció. Ennek alaptézise az intézményhálózat és a városüzemeltetés mûködõképességének biztosítása, még úgy is, hogy a város inkább további elvonásokra számíthat, semmint kormányzati támogatásban bízhat.
- az elsõ háromnegyedéves gazdálkodásról szóló jelentésbõl látszik, hogy a vírusjárvány miatti bevételkiesések, illetve kormányzati elvonások dacára a város megõrizte mûködõképességét és az átgondolt gazdálkodás eredményeként egy sor tervezett felújításra, fejlesztésre is sor került.
- a tavalyi év helyi buszos személyszállítási beszámolójából kiderült, a városnak több, mint 110 millió forintjába került a szolgáltatás fenntartása.

Építési szabályzatok döntései
A képviselõ-testület munkatervében szereplõk mellett több olyan, a Helyi Építési Szabályzatot érintõ eseti ügyben kellett döntést hozni, melyek halasztása a város érdekei ellen hatottak volna. Ilyen a Diadal tér fejlesztését lehetõvé tevõ változtatás és a kórház területére vonatkozó, a fejlesztési lehetõséget szolgáló döntés. Egy másik döntéssel elhárultak az akadályok a Karolina iskola épületfejlesztési elképzelései elõl. Az önkormányzat által aláírásra került az a megállapodás, mely lehetõvé teszi a deákvári SPAR parkoló lakosság általi korlátozott használatát.

További döntések
Az átgondoltabb, ügyfélbarát munkaszervezés céljából változott Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzata, továbbá a Gazdasági Hivatal alapító okirata. Utóbbi intézmény vezetõi feladatkörét pályáztatás után öt évre Belencsák Ágnes látja el.
Kismértékben módosul a helyi buszmenetrend, több busszal lesz elérhetõ Deákvárról az Iskolaváros. A nagyfogyasztók mellett a jövõben a kisebb mennyiségben földgázt használók esetében is csoportos önkormányzati beszerzés teszi lehetõvé a város ez irányú további spórolását, mely több millió forint is lehet. A Bagolybükk Egyesület megkapta a tulajdonosi engedélyt, így az Árpád iskolában környezetvédelmet elõsegítõ eszközöket telepíthet.
„Vác Város Sportjáért” kitüntetésben idén Németh András kézilabda mesteredzõ, id. Veres Ferenc atlétika edzõ, továbbá a Nógrádi Tivadar-Noé Gábor evezõs páros részesül.

Feladó: Városháza