címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2022. július 2. | szombat
Ottó napja
+17
°
C

Városházi munkatársak

Nagyné dr. Spiegelhalter Renáta


Beosztás osztályvezetõ
Osztály Jogi Osztály
Szoba 128
Telefon 06-27-513-426
Fax
E-mail jogasz4@varoshaza.vac.hu
Feladatkör: - köteles együttmûködni a feladatok ellátásában,
- feladatait elõkészítõ, végrehajtó jelleggel, illetõleg államigazgatási ügyekben, a hatáskör címzettjének nevében eljárva látja el,
- felelõs az általuk vezetett szervezeti egység munkájáért, annak szakszerû, jogszerû mûködéséért, a hatékony munkamegosztás kialakításáért,
- elvégzik a teljesítményértékeléseket,
- gyakorolja a polgármester és a jegyzõ által meghatározott körben a kiadmányozási jogot,
- elkészíti a feladatkörükhöz tartozó bizottsági és képviselõ-testületi elõterjesztéseket,
- részt vesz a képviselõ-testület ülésein,
- kapcsolatot tart a szervezeti egység mûködését elõsegítõ külsõ szervekkel,
- munkájával hozzájárul az osztály feladatköréhez tartozó intézmények törvényes mûködéséhez.