címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2022. július 7. | csütörtök
Appolónia napja
+17
°
C

Városházi munkatársak

Kovácsné Kármán Barbara


Beosztás ügyintézõ
Osztály Közterület - felügyelet
Szoba 39
Telefon 06-27-513-409
Fax 06-27-513-429
E-mail kozteriktat3@varoshaza.vac.hu
Feladatkör: A közterületek jogszerû használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelõi hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerûségének ellenõrzése.
A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelõzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása.
Közremûködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében. Közremûködés a társadalmi bûnmegelõzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében. Közremûködés az önkormányzati vagyon védelmében. Közremûködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenõrzésében.
A felügyelõ köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha a feladatkörébe tartozó jogszabálysértõ tényt, tevékenységet, mulasztást észlel vagy olyan tényt, tevékenységet, mulasztást hoznak tudomására, amely a feladatkörébe tartozó ügyben beavatkozást tesz szükségessé.
Az eredményes önkormányzati munka érdekében eseti feladatokat végez el a polgármester, a jegyzõ, illetve felettese utasítása alapján.
Tájékoztatás nyújtása az állampolgároknak mind a közterületen, mind a felügyelet hivatalos helyiségében.
Közterület-foglalási engedélyek kiadása, nyilvántartás vezetése.
Behajtási engedélyek kiadása, nyilvántartás vezetése. A közterület és behajtási engedélyek díjainak számlázásához adatszolgáltatás nyújtása.
Külsõ-Rádi út 23. új” lakásokkal kapcsolatos valamennyi ügyintézés