VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2021. május 17. | hétfő
Paszkál napja
+17
°
C

Nemzetiségi önkormányzatok

Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

Szervezeti adatok:

Elnök:
Sikk Józsefné Tel: 06 30/482-4068

Tagok:
Dr. Demján Györgyné MUKE,
Sikk József MUKE,

e-mail:
sikkkriszti@citromail.hu

_______________________________________________________________________________

Alapfeladatok:

Szervezeti és Mûködési Szabályzat:
A Váci Ukrán Kisebbségi Önkormányzat testülete a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szó 1993. évi LXXVII. tv. 27. §-ában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. tv. 102/c. §-ában kapott felhatalmazás alapján.

_______________________________________________________________________________

VÁCI UKRÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
HIRDETMÉNY


A Köztársasági Elnök 98/2015. (II.11.) KE határozatával a bírósági ülnökök megválasztását 2015. március 7. és 2015. április 30. közé esõ idõtartamra tûzte ki.

A bírósági ülnökök 2015. évi választásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást teszem közzé:

A bírósági ülnökök megválasztását a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény (Bjt.)szabályozza.

Bírósági ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvõképességet érintõ gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen elõéletû és nem áll közügyektõl eltiltás hatálya alatt sem.

Az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat.

Az ülnökök jelölés alapján választhatók meg, ülnököt jelölni a Váci Járásbíróságra lehet.

Jelöltet állíthatnak:

 a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkezõ nagykorú magyar állampolgárok,
 a bíróság illetékességi területén mûködõ helyi önkormányzatok és az egyesületek (a pártok kivételével),
 a fiatalkorúak büntetõ ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén mûködõ alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei,
 a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsõsorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei.

Jelöltet állítani 2015. április 24. napján (péntek) 12:00 óráig lehet!

A jelöléshez csatolni kell a jelölt elfogadó nyilatkozatát, melynek tartalmaznia kell a Bjt. 214.§ (1) bekezdésében felsorolt adatokat (jelölt nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét, foglalkozását, munkahelye nevét és címét, egy hónapra járó távolléti díja összegét, valamint az aláírását).
A jelöltnek hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia büntetlen elõéletét, amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnöknek megválasztani nem lehet!
A szükséges nyomtatványok a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztályán (2600 Vác, Március 15. tér 11., 31. iroda) beszerezhetõk, illetve letölthetõk a www.vac.hu honlapról.

A jelöléseket - a jelölt elfogadó nyilatkozatával és a hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal együtt - legkésõbb 2015. április 24. napján (péntek) 12:00 óráig lehet a Polgármesteri Hivatal Jogi Osztályán leadni.
Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató a Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetõtábláján megtekinthetõ, vagy letölthetõ a www.vac.hu honlapról.

Letölthetõ dokumentumok:
 Tájékoztató
 A bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei
 Bírósági ülnökké jelölés nyomtatvány
 Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról


Vác, 2015. március 30.

Sikk Józsefné
Váci Ukrán nemzetiségi önkormányzat elnöke


Letölthetõ dokumentumok csatolva :

Szervezeti és Működési Szabályzat

Egyéb dokumentumok:

Váci Ukrán Nemzetiségi Tájékoztató

Munkaterv:

Váci Ukrán Kisebbségi Önkormányzat


Az Ukrán Önkormányzat 2010. évi munkaterve:

Január:
Ukrán karácsonyi ünnep január 7-én Budapesten közösen az Országos Ukrán Önkormányzattal, ukrán hagyományok szerint. Fellép a kárpátaljai népdal kórus.
Január 26-án ukrán vízkereszt ünnep, közös rendezvény az Újpest Ukrán Önkormányzattal.

Február:
Február 24-én Ukrán kultúra napja, közös program az országban élõ ukránokkal, Székesfehérvár, Miskolc, Szeged, Komárom, Várpalota, Újpest.
Önkormányzati ülés a 2010. évi terv elfogadása.
Február 27-én városi programokban való részvétel: téltemetés, kocsonya fesztivál.

Március:
Ukrán Önkormányzat részt vesz a városi március 15-i ünnepen, koszorúzás.
Megemlékezési est nagy ukrán költõrõl Tarasz Sevcsenkoról, a mûsorban a költõ versei, dalai hangzanak el.

Április:
Ukrán Húsvéti ünnepek ukrán hagyományok szerint (paszka szentelés ünnepi szent liturgia). Önkormányzati ülés, közös est megbeszélése a Ruszin Önkormányzattal.

Május:
Közös flórklór est a Ruszin Önkormányzattal a Mûvelõdési Központban, fellépõ vendégek, ruszin és ukrán együttesek.

Június:
Önkormányzati ülés, Váci Világi Vigalomban való részvétel megbeszélése.
Ukrán Pünkösd ünneplése ukrán hagyományok szerint.

Július:
Július 16-23-ig festõmûvészeti tábor közösen szolovák, ruszin és cigány önkormányzattal. Ukrán részrõl Puha Péter festõmûvész vesz részt a táborban. 23-án képzõmûvészeti kiállítás a Dunapresszóban.
Július 24-én a Váci Világi Vigalomban fellép Ukrán „Bandura” együttes Lvivból, flórklór mûsort adnak elõ.

Augusztus:
24-én Ukrajna függetlenség napja, közös program az Ukrán követséggel és az Országos Ukrán Önkormányzattal.

Szeptember:
Önkormányzati ülés, részvétel a váci Lecsófesztiválban.

Október:
Önkormányzati választások elõkészítése.

_______________________________________________________________________________

Meghívó, Napirend:

Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselõ-testületének Elnökétõl

M E G H Í V Ó
Tisztelettel meghívom a Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testületének
2019. november 29.-én (péntek) 14:00 órai kezdettel tartandó ülésére.

Az ülés helye: Vác, Március 15. tér 11.
128. sz. terem

N A P I R E N D
1.) Közmeghallgatás

Kérem a Tisztelt Képviselõket, hogy a napirend fontosságára való tekintettel az ülésen megjelenni, távolmaradás esetén Palócz Angelikát (513-440 telefonszámon) értesíteni szíveskedjen.

Vác, 2019. november 25.

Tisztelettel:
Sikk Józsefné sk.

________________________________________________________________________________

Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
Képvisel-testületének Elnökétõl

M E G H Í V Ó
Tisztelettel meghívom a Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testületének
2017. december 10.-én (hétfõ) 14:00 órai kezdettel tartandó ülésére.

Az ülés helye: Vác, Március 15. tér 11.
128. sz. terem

N A P I R E N D
1.) Közmeghallgatás

Kérem a Tisztelt Képviselõket, hogy a napirend fontosságára való tekintettel az ülésen megjelenni, távolmaradás esetén Palócz Angelikát (513-440 telefonszámon) értesíteni szíveskedjen.

Vác, 2017. december 3.

Tisztelettel:
Sikk Józsefné sk.

________________________________________________________________________________

Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
Képvisel-testületének Elnökétõl


M E G H Í V Ó
Tisztelettel meghívom a Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2017. november 30-án (csütörtök) 14:00 órai kezdettel tartandó ülésére.

Az ülés helye: Vác, Március 15. tér 11.
128. sz. terem

N A P I R E N D
1.) Közmeghallgatás

Kérem a Tisztelt Képviselõket, hogy a napirend fontosságára való tekintettel az ülésen megjelenni, távolmaradás esetén Palócz Angelikát (513-440 telefonszámon) értesíteni szíveskedjen.

Vác, 2017. november 15.

Tisztelettel:
Sikk Józsefné s.k.

_______________________________________________________________________________


Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
Képvisel-testületének Elnökétõl


M E G H Í V Ó
Tisztelettel meghívom a Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2016. december 23-én (hétfõ) 14:00 órai kezdettel tartandó ülésére.

Az ülés helye: Vác, Március 15. tér 11.
128. sz. terem

N A P I R E N D
1.) Közmeghallgatás

Kérem a Tisztelt Képviselõket, hogy a napirend fontosságára való tekintettel az ülésen megjelenni, távolmaradás esetén Palócz Angelikát (513-440 telefonszámon) értesíteni szíveskedjen.

Vác, 2016. november 21.

Tisztelettel:

Sikk Józsefné s.k.

_______________________________________________________________________________


Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
Képvisel-testületének Elnökétõl


M E G H Í V Ó
Tisztelettel meghívom a Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2015. november 23-án (hétfõ) 1400 órai kezdettel tartandó ülésére.

Az ülés helye: Vác, Március 15. tér 11.
128. sz. terem

N A P I R E N D
1.) Ukrán konyha kóstoló, Gitár duó rendezvény
2.) Közmeghallgatás

Kérem a Tisztelt Képviselõket, hogy a napirend fontosságára való tekintettel az ülésen megjelenni, távolmaradás esetén Palócz Angelikát (513-440 telefonszámon) értesíteni szíveskedjen.

Vác, 2015. november 12.

Tisztelettel:

Sikk Józsefné s.k.

_______________________________________________________________________________


Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselõ-testületének Elnökétõl


M E G H Í V Ó:
Tisztelettel meghívom a Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2014. december 8-án (hétfõ) 15 órai kezdettel tartandó ülésére.

Az ülés helye:
Vác, Március 15. tér 11.
128. sz. terem

N A P I R E N D:
1., Közmeghallgatás

Kérem a Tisztelt Képviselõket, hogy a napirend fontosságára való tekintettel az ülésen megjelenni, távolmaradás esetén Palócz Angelikát /513-440 telefonszámon/ értesíteni szíveskedjék.

Vác, 2014. november 28.

Tisztelettel:
Sikk Józsefné s.k.

_______________________________________________________________________________


Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselõ-testületének Elnökétõl


M E G H Í V Ó:
Tisztelettel meghívom a Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. december 10-én (kedd) 15 órai kezdettel tartandó közmeghallgatására.

Az ülés helye:
Vác, Március 15. tér 11.
128. sz. terem

N A P I R E N D:
1., Közmeghallgatás

Kérem a Tisztelt Képviselõket, hogy a napirend fontosságára való tekintettel az ülésen megjelenni, távolmaradás esetén Palócz Angelikát /513-440 telefonszámon/ értesíteni szíveskedjék.

Vác, 2013. december 4.

Tisztelettel:
Sikk Józsefné s.k.