VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2021. május 17. | hétfő
Paszkál napja
+17
°
C
Szervezetek, Intézmények  >>  Hivatal
 


Szervezet neve: Polgármesteri Kabinet - Szervezési és Tájékoztatási Iroda
Vezető / Elnök: Bodzásné Bóka Szilvia irodavezetõ
Cim: 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon: 06-27-513-430
Fax: 06-27-513-430
Email: sajto@varoshaza.vac.hu
Honlap: -
Ismertető: Felügyeli, segíti és összehangolja a városban mûködõ nevelési és sport
intézmények munkáját.
Kapcsolatot tart a közmûvelõdési, közgyûjteményi intézményekkel,
a városi civil szervezetekkel.
Szervezi a városi megemlékezések, rendezvényeket az ágazatot érintõen.
Az Irodavezetõ gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az Irodához
tartozó köztisztviselõk tekintetében.

Az Iroda feladatai:

- ellátja az önkormányzat nemzetközi kapcsolataiból eredõ szervezési
feladatokat, koordinálja a testvérvárosi kapcsolatokat,
- figyelemmel kíséri a város idegenforgalmi helyzetét, javaslatokat
dolgoz ki az önkormányzat érdekkörébe tartozó idegenforgalmi
fejlesztésekre, együttmûködésre, ennek keretében együttmûködik a Váci
Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezettel,
- közremûködik a polgármester regionális, Európai Uniós és egyéb
külföldi feladatainak ellátásában,
- szervezi a városi rendezvényeket,
- ellátja a Váci Világi Vigalom külügyi feladatait,
- figyelemmel kíséri az önkormányzatot érintõ sajtóközleményeket,
szervezi a sajtóval, a tömegkommunikációval a rendszeres kapcsolattartást,
- üzemelteti az önkormányzat hivatalos honlapját (www.vac.hu),
- gondoskodik a közzéteendõ adat elhelyezésérõl a honlapon – a
közzéteendõ adat jellegétõl függõen - a polgármester, illetve a jegyzõ
elõzetes engedélyével,
- vezeti a közadattárat,
- segíti a polgármestert a város-marketing tevékenységben,
rendezvényei szervezésében,
- ellátja a kommunikációs és protokoll feladatokat a polgármester
irányításával,
- biztosítja a Hivatal informatikai eszközparkjának (hálózat, szerver,
munkaállomás, nyomtatók) folyamatos és naprakész mûködõképességét,
meglévõ eszközök meghibásodása esetén azok javítását és
karbantartását, új eszközök szükségessége esetén a feladathoz
optimalizált eszközök beszerzését,
- gondoskodik a Hivatalban alkalmazott informatikai rendszerek
(iktatás, gazdasági, adóügyi, irodai, levelezés, kormányzati rendszerekkel
való kapcsolat, stb.) folyamatos támogatásáról (programok frissítése,
évzárás-évnyitás), az alkalmazó kollégák segítésérõl, külsõ adatközlés
esetén annak támogatásáról,
- gondoskodik a Hivatalban keletkezett informatikai adatok mentésérõl,
archiválásáról, hiba esetén ezek helyreállításáról,
- közremûködik a város kulturális- és sportrendezvényeinek
szervezésében,
- szervezi a helyi oktatás és közmûvelõdés területén kiaknázható
vendégprogramok, elõadások, vándorkiállítások, események fogadását,
hasonló módon és eszközökkel segíti városunk külsõ megjelenítését,
- a kulturális szolgáltatások terén segítséget nyújt az intézmények
és szervezetek programkoordinálásában, a programok és
kezdeményezések kommunikációjában,
- részt vállal városmarketing feladatokban, a kulturális turizmus
fejlesztésére irányuló programokban,
- elõkészíti és szervezi a közmûvelõdés terén adható kitüntetések
adományozási folyamatát,
- szervezi, lebonyolítja a gyermekek nyári táboroztatását,
- kapcsolatot tart a város közgyûjteményi és közmûvelõdési
intézményeivel,
- segíti az ügykörébe tartozó közgyûjteményi és közmûvelõdési, sport
és turisztikai intézmények és szervezetek munkáját, közremûködik
a velük kapcsolatos fenntartói feladatok ellátásban,
elõsegíti a szakmai eredményességüket biztosító személyi és tárgyi
feltételek fejlesztését,
- elõsegíti az intézményi együttmûködést a saját fenntartású
kulturális szervezetei között, valamint a városban más fenntartók
(egyházi, magán, egyesületi stb.) által mûködtetett közgyûjtemények és
közmûvelõdést szolgáló közösségi terek és saját intézményei körében,
- segítséget nyújt a területét érintõ pályázati lehetõségek
feltárásában, célba juttatásában, a pályázatok koncepciójának
elõkészítésében,
- kapcsolatot tart a módszertani és képzési központokkal, az amatõr
mûvészeti, népmûvészeti csoportokkal, alkotókkal. Segíti a civil
szervezetek közmûvelõdési és múzeumpedagógiai munkáját, a város
és régiója hagyományainak feltárását, és ezek megismertetését,
- szakmai tanácsadással segíti a területét érintõ kiadványkészítést,
a támogatási kérelmek megítélését, a nagyrendezvények lebonyolítását,
szakmai napok szervezését.