VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2021. május 17. | hétfő
Paszkál napja
+17
°
C
Szervezetek, Intézmények  >>  Hivatal
 


Szervezet neve: Igazgatási és Szociális Osztály - Szociális Iroda
Vezető / Elnök: Nagyné dr. Spiegelhalter Renáta osztályvezetõ
Cim: 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon: 06-27-513-426
Fax:
Email: jogasz4@varoshaza.vac.hu
Honlap: -
Ismertető: - elõkészíti a képviselõ-testület, valamint a szakbizottság hatáskörébe
tartozó ügyeket, végrehajtja a döntéseket (közszolgáltatási díj kedvezmény),
- elõkészíti, és a döntést végrehajtja a polgármester hatáskörébe tartozó
ügyekben (beiskolázási segély, gyermekétkeztetési térítési díj támogatás,
tanulmányi támogatás, rendkívüli települési támogatás, temetési támogatás,
köztemetés, szociális otthonba történõ beutalás, méltányos
gyógyszertámogatás, ápolási támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
lakásfenntartási támogatás),
- szervezi és ütemezi az aktív korúak ellátása, foglalkoztatást helyettesítõ
támogatásban részesülõ személyek közfoglalkoztatását,
- környezettanulmányt készít gyámhatósági ügyekben megkeresésre, valamint
segélyezési, bírósági és illeték ügyekben,
- elõkészíti és felterjeszti a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és
Igazságügyi Fõosztály hatáskörébe tartozó ügyeket (fellebbezés a jegyzõi
hatáskörbe tartozó ügyekben hozott ügyek ellen),
- figyelemmel kíséri a helyi lakásépítési és vásárlási támogatási
visszafizetését, szükség szerint intézkedik a hátralékok behajtásáról,
illetve a visszafizetett támogatás földhivatalnál történõ törlésérõl,
- kapcsolatot tart az egészségügyi intézményekkel és a háziorvosi
szolgálattal, valamint a szociális intézményekkel,
- elõkészíti az óvodai beiratkozást,
- elbírálja az óvodai feltételekkel kapcsolatos eljárásokban hozott
döntéseket, kérelmeket,
- segíti az ügykörébe tartozó szociális, köznevelési intézmények és
szervezetek munkáját.