címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2022. november 28. | hétfő
Stefánia napja
+17
°
C
Szervezetek, Intézmények  >>  Közmû szolgáltatások
 


Szervezet neve: VÁCI VÁROSFEJLESZTÕ SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG
Vezető / Elnök: Zábó Edina ügyvezetõ igazgató
Cim: 2600 Vác, Köztársaság út 34.
Telefon: 06-27-510-106
06-27-510-107
Fax:
Email: -
Honlap: www.vacholding.hu
Ismertető: A Vác Város Önkormányzata 2011. januárjában rendkívüli ülésen a Váci Városfejlesztõ Kft.
felállításáról döntött. Ez év április 1-jétõl mûködõ holding központi egysége a Vác
Városfejlesztõ
Kft., amely a vagyonhasznosítást, a közbeszerzést, a projektmenedzsmentet és a városimázst
foglalja magába. Az elismert vállalatcsoport szervezeti felépítésébõl, mûködésébõl, és
mindenekelõtt szakmaiságából eredõen pénzügyi stabilitást teremt, korszerû válasz a gazdasági
környezet új kihívásaira.

Népszerû elnevezéssel a holding létrejöttét a város nehéz anyagi helyzete, valamint a gazdasági
nehézségek és kihívások kezeléséhez elodázhatatlan válaszok tették szükségessé. Az elismert
vállalatcsoport egy megpróbáltatásokkal teli gazdasági környezet közepette, megfelelõ stratégia
és
szakemberek azonnali bevonásával lehetõség, hogy szûkösebb idõkben is legyen mód, legyen pénz
Vác
város fejlesztésére. Vácott a holding a gazdasági világválság az országot érintõ megannyi
nehézség, és a Vácot súlytó-fõként iparûzési adó hiányából keletkezett- pénzügyi deficit
közepette
épült fel. Az új szervezeti struktúra kialakítását követõen az egyik legjelentõsebb változás,
hogy
Vác városa saját erõforrásaival kezdett gazdálkodni, kiszûrve a korábban fennálló
párhuzamosságokat, ezáltal hatékonyabb, gazdaságosabb és jobb minõségûvé válhatott a munka. A
holding további elõnye, hogy a legfontosabb információk egy helyütt összpontosulnak, ezáltal
gyorsan értékelhetõk és minden esetben megalapozott, gyors döntések hozhatók.

2011-ben nem túlzás arról szólni, hogy a feladatok újragondolása és újraszervezése nélkül a
város
lényegesen rosszabb anyagi helyzetben lenne, hiszen bevételei jelentõsen csappantak, ugyanakkor
az
sem mellékes, hogy a holding létrejöttével az önkormányzat mint tulajdonos továbbra is
ellenõrzést
gyakorol az új intézmény felett. Azzal, hogy az eddig is száz százalékos városi tulajdonban
lévõ
társaságokat, a településszolgáltatást, a távhõt, a városfejlesztõ kft-t, és az Elektro Szignál
Televíziót az elismert vállalatcsoport egyesítette, az elsõ ésszerû és takarékosság irányába
mutató lépés történt.