címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2021. szeptember 22. | szerda
Móric napja
+17
°
C
Szervezetek, Intézmények  >>  Szociális
 


Szervezet neve: Váci Család- és Gyermekjóléti Központ
Vezető / Elnök: Járja Andrea intézményvezetõ
Cim: 2600 Vác, Deákvári fasor 2.
Telefon: 06-27-306-882
06-27-502-300
06-30-381-9113
Fax:
Email: vacicsalgyejokozp@gmail.com
Honlap: vcsgyk.hu
Ismertető: KÉSZENLÉTI ÜGYELET (krízis helyzet esetében állandóan hívható telefonszám): 06/30-827-8558.


1. Család - és Gyermekjóléti szolgáltatás

Az intézmény segítséget nyújt Vác, Kosd és Csörög településeken élõ szociális és
mentálhigiénés
problémákkal küzdõ, hátrányos helyzetben élõ, veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került
gyermekek, felnõttek, családok életvezetési képességeinek megõrzése, valamint az ilyen
helyzethez
vezetõ okok megelõzése, a krízishelyzet megszüntetésének elõsegítése érdekében.

A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermeket védõ személyes szolgáltatás, amely a szociális munka
módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, lelki egészségének
megóvását, a családban történõ nevelésének elõsegítését, és a gyermek veszélyeztetettségének
megelõzését.

2. Család - és Gyermekjóléti Központ

Hatósági feladatokhoz kapcsolódóan a gyermekek védelmére irányuló tevékenységekben
közremûködés,
valamint speciális feladatok és szolgáltatások biztosítása a Váci Járás illetékességi
területén.

A Család- és Gyermekjóléti Központ ellátja a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait,
valamint
a gyermekek veszélyeztetése esetén javaslatot tesz a hatósági intézkedésre.

Közremûködik a hatósági intézkedések végrehajtásában.
Feladata továbbá a családból kiemelt gyermek visszahelyezésének, családba fogadásának
elõsegítése.