címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2023. június 4. | vasárnap
Bulcsú napja
+17
°
C
Szervezetek, Intézmények  >>  Szociális
 


Szervezet neve: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Vezető / Elnök: Járja Andrea igazgató
Cim: 2600 Vác, Deákvári fasor 2.
Telefon: 06-27-502-301
06-30-419-3183
Fax:
Email: gyermekjoletivac@gmail.com
Honlap: vcsgyk.hu
Ismertető: A szolgáltatás igénybevételének módja, illetékességi területe: Vác közigazgatási területén állandó illetve tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek és családjaik számára. Az igénybe vett szolgáltatások térítési díjmentesek, ingyenesen biztosítottak az ellátottak számára. A szolgáltatás feladatai az önkéntesség elvének mindenkori figyelembevételével, a segítségre szorulók személyiség és szabadságjogainak tiszteletben tartásával végzi.
A szolgáltatás igénybevétele:
• a gyermek testi-lelki egészségének érdekében a családban történő nevelést segíti a jogok és lehetőségek ismertetésével, a támogatásokhoz való hozzájutás segítésével, szabadidős programok szervezésével, tanácsadással;
• észlelő és jelzőrendszer működtetése;
• veszélyeztetettség megelőzése;
• a veszélyeztető okok feltárása, megoldási javaslat készítése;
• a kialakult veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése;
• családgondozás önkéntesen vállalt együttműködés keretében,
• a visszahelyezés érdekében családgondozás, illetve utógondozás biztosítása az érintett
intézményekkel együttműködve esetmegbeszélések – tanácskozások szervezése,
• tájékoztatás, tanácsadás, segítségnyújtás, munkája során eseti és folyamatos tanácsadást, gondozást nyújt;
• a családsegítés az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő családok, illetve
személyek szociális és mentálhigiénés ellátása; az igénylő kérelmére, problémáinak rendezése
érdekében életvezetési és egyéb tanácsokat ad, segítséget nyújt – lehetőség szerint természetbeni
juttatást is biztosít;
• a szolgálat közreműködik az igénylő: családi gondjainak rendezésében, életvitelét
hátrányosan befolyásoló okok, feltárásában, illetve megszüntetésében, mentális gondjainak
megoldásában;
• folyamatosan figyelemmel kíséri a működési területén élő lakosság szociális helyzetét,
jelzőrendszert működtet a rászorulók felkutatására;
• információt nyújt az egyén számára elérhető szociális juttatásokról, egészségügyi- és
szociális intézmények szolgáltatásairól.


Család- és Gyermekjóléti Központ

KÉSZENLÉTI ÜGYELET (krízis helyzet esetében állandóan hívható telefonszám): 06/30-827-8558.
Feladata:
A szolgáltatás igénybevételének módja és illetékességi területe, a Váci Járás illetékességébe
tartozó települések hatósági eljárásra kötelezetteinek köre.
A hatósági feladatokhoz kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységek a
következők: Javaslattétel a gyámhivatal részére a gyermek védelembe vételére, megelőző pártfogására,
ideiglenes hatályú elhelyezésére, nevelésbe vételére, családba fogadására, harmadik személynél
történő elhelyezésének kezdeményezésére, családba fogadó gyám kirendelésére, tankötelezettsége
teljesítésének előmozdítására, gondozási helyének megváltoztatásához.

Speciális szolgáltatások biztosítása:
• kapcsolattartás elősegítés érdekében kapcsolattartási ügyelet,
• készenléti ügyelet, krízis esetében állandóan hívható telefonos ügyelet, segítség
mozgósítása.
• utcai-lakótelepi szociális munka,
• jogi tájékoztatás – tanácsadás,
• pszichológiai tanácsadás,
• családterápia,
• mediáció,
• szakmai tanácsadás nyújtása a Váci járás területén működő család és gyermekjóléti
szolgálatok számára,
• óvodai-iskolai szociális segítő tevékenység biztosítása, a Váci Járás illetékességi területén lévő valamennyi közoktatási intézményben
• szociális diagnózis,
• kórházi szociális munka.

EU pályázatok