címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2023. március 29. | szerda
Auguszta napja
+17
°
C
Szervezetek, Intézmények  >>  Szociális
 


Szervezet neve: Váci Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Vezető / Elnök: Járja Andrea intézményvezető
Cim: 2600 Vác, Deákvári fasor 2.
Telefon: 06-27-502-301
06-30-419-3183
Fax:
Email: gyermekjoletivac@gmail.com
Honlap: www.vcsgyk.hu
Ismertető: Család és Gyermekjóléti alapszolgáltatás:

A szolgáltatást igénybevételének módja-illetékességi területe:
Vác közigazgatási területén állandó illetve tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek és családjaik
számára. Az igénybe vett szolgáltatások térítési díjmentesek, ingyenesen biztosítottak az ellátottak
számára. A szolgáltatás feladatai az önkéntesség elvének mindenkori figyelembevételével, a
segítségre szorulók személyiség és szabadságjogainak tiszteletben tartásával végzi.

A szolgáltatás igénybevétele
• a gyermek testi-lelki egészségének érdekében a családban történő nevelést segíti a jogok és
lehetőségek ismertetésével, a támogatásokhoz való hozzájutás segítésével, szabadidős programok
szervezésével, tanácsadással;
• észlelő és jelzőrendszer működtetése;
• veszélyeztetettség megelőzése;
• a veszélyeztető okok feltárása, megoldási javaslat készítése;
• a kialakult veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése;
• családgondozás önkéntesen vállalt együttműködés keretében,
• a visszahelyezés érdekében családgondozás, illetve utógondozás biztosítása az érintett
intézményekkel együttműködve esetmegbeszélések – tanácskozások szervezése,
• tájékoztatás, tanácsadás, segítségnyújtás, munkája során eseti és folyamatos tanácsadást,
gondozást nyújt;
• a családsegítés az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő családok, illetve
személyek szociális és mentálhigiénés ellátása; az igénylő kérelmére, problémáinak rendezése
érdekében életvezetési és egyéb tanácsokat ad, segítséget nyújt – lehetőség szerint természetbeni
juttatást is biztosít;
• a szolgálat közreműködik az igénylő: családi gondjainak rendezésében, életvitelét
hátrányosan befolyásoló okok, feltárásában, illetve megszüntetésében, mentális gondjainak
megoldásában;
• folyamatosan figyelemmel kíséri a működési területén élő lakosság szociális helyzetét,
jelzőrendszert működtet a rászorulók felkutatására;
• információt nyújt az egyén számára elérhető szociális juttatásokról, egészségügyi- és
szociális intézmények szolgáltatásairól.

EU pályázatok