címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2024. május 31. | péntek
Angéla és Petronella napja
Vác

+17
°
C
Vác
Järvenpää
-1
°
C
Szervezetek, Intézmények  >>  Civil Szervezet
 


Szervezet neve: Területi Összefogással a Megelõzésért Alapítvány
Vezető / Elnök: Dr. Tótváradi Zsuzsanna
Cim: 2600 Vác, Deákvári fõút 33.
Telefon: 06-20-348-4173
Fax:
Email: tome@citromail.hu
Honlap: -
Ismertető: Az Alapítvány 1995-ben alakult, célja Vác város és vonzáskörzetében az

iskoláskorú diákok körében

- az egészség megõrzése, szenvedélybetegségek megelõzése (alkohol,

dohányzás, drog), ismeretterjesztés szervezése iskolai és azon kívüli keretek

között;

- pedagógusok egészségnevelõ munkájának segítése (konzultáció,

továbbképzés),

- addiktológiai programok bevezetése egyes oktatási intézményekben;

- szülõcsoportok szervezése, szülõk tájékoztatása, segítése a tárgyban

felmerült problémáikat illetõen;- 2009. január 1-jétõl közösségi pszichiátriai ellátás megszervezése és

végzése,

-Közösségi koordinátor: Dr. Tótváradi Zsuzsanna

-Telephelye: 2600 Vác, Pap Béla u. 10.

-Elérhetõség: 06 27 312-800

-Célja: az ellátottak pszichiátriai betegségébõl adódó károsodás, pszicho-

szociális fogyatékosság okozta hátrányok leküzdése annak érdekében, hogy az

ellátottak integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak,

illetve, ha betegségükbõl adódóan már kirekesztõdtek a társadalomból,

reintegrálódjanak a közösségbe.

-Célcsoport: azon 18. életévüket betöltött, otthonukban élõ, intenzív

támogatást igénylõ, de nem veszélyeztetõ állapotú pszichiátriai betegek, akik

betegsége ambuláns szakorvosi ellátás mellett egyensúlyban tartható, de

szükségleteiknek megfelelõ életvitelük, rehabilitációjuk és szociális

biztonságuk csak intenzív közösségi ellátással segíthetõ optimálisan.•2010. április 1-jétõl a szenvedélybetegek közösségi addiktológiai ellátása

megszervezése és végzése.

-Közösségi koordinátor: Csürös Judit

-Telephelye: 2600 Vác, Pap Béla u. 10.

-Elérhetõség: 06 30 412 9229

-Célja: a gondozott szenvedélybetegek életminõségét javítsa, közösségi

visszailleszkedését elõsegítse. Ennek érdekében a gondozás és a

pszichoszociális rehabilitáció, tanácsadás minden formáját nagyrészt a

szenvedélybeteg otthonában illetve lakókörnyezetében biztosítja. Segítséget

nyújt a szenvedélybetegek számára egészségi és pszichés állapotuk javításában;

meglévõ képességeik és készségeik megtartásában, illetve fejlesztésében; a

mindennapi életükben adódó konfliktusok és egyéb problémák minél hatékonyabb

kezelésében; szociális és mentális gondozásukban, és az egészségügyi

ellátáshoz való hozzájutásukban.

-Célcsoport: elsõsorban a saját otthonukban élõ addiktív betegek, akiknek a

betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, és akik

életvitelükben valamint szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget.-2010. április 1-jétõl a szenvedélybetegek alacsonyküszöbû ellátásának

megszervezése és végzése.

-Koordinátor: Klinger Mária

-Telephelye: 2600 Vác, Deákvári fasor 2.

-Elérhetõség: 06 30 575 0730

-Az ellátás igénybevételének módja és helyszíne: az ellátás igénybevétele

önkéntes, ingyenes és anonim. A kliensekkel megkeresõ munka során saját

lakókörnyezetükben, droghasználók által preferált helyeken vesszük fel a

kapcsolatot, illetve a Szociális Szolgáltatások Háza kliensszobái és

klubhelyisége.

-Ügyeleti idõ: keddi napokon 16.00-20.00 között, illetve pénteki napokon 16.00-

20.00 között.

-Célja: a meglévõ erõforrások felhasználásával a droghasználat okozta ártalmak

(fertõzések, túladagolás stb.) csökkentése, információk nyújtása, a motiváció

felkeltése, illetve fenntartása, az életvitelbeli változás elindítása és

segítése, kezelésbe irányítás, és a késõbbi rehabilitáció megkönnyítése.

Továbbá fontos, hogy a szenvedélybetegek és az addiktológiai problémával küzdõ

emberek az egészségügyi és szociális szolgáltatásokat megismerjék, és azokat

igénybe vegyék.

-Célcsoport: a potenciális ellátottak köre a fentiek alapján a Vác városában

élõ illegális szereket használó fiatalok. A rejtõzködõ droghasználók – akik az

egyéb intézményi ellátást nem preferálják, a terápiás kezelésre

motiválatlanok, illetve azzal szemben bizalmatlanok. A tüneteket mutató, de

eddig addiktológiai kezelés alatt nem álló, illetve az addiktív probléma

kialakulása szempontjából veszélyeztetett személyek.

EU pályázatok