címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2024. február 23. | péntek
Alfréd napja

+17
°
C
Szervezetek, Intézmények  >>  Civil Szervezet
 


Szervezet neve: Váci Önkéntes Tûzoltó és Polgárõr Egyesület
Vezető / Elnök: Ternay István elnök
Cim:
Telefon: 06-20-229-5573
Fax:
Email: -
Honlap: www.facebook.com/vaciote
Ismertető: Az Egyesület célja elsõdlegesen a székhelye szerinti település tûzvédelmének biztosításában
való
részvétel, tûzoltási, kárelhárítási szaktevékenység végzése, valamint a tûzoltó hagyományok
megõrzése.

A cél megvalósítása érdekében az Egyesület tevékenysége az alábbiakra terjed ki:
a) biztosítja a tûzvédelmi hagyományõrzést,
b) megõrzi és ápolja az elõd egyesület emlékeit, felszereléseit,
c) végzi a lakosság tûzvédelmi felvilágosítását,
d) segíti a gyermekek óvodai, iskolai tûzvédelmi képzését,
e) közremûködik a tûzvédelmi kiadványok megjelentetésében, terjesztésében,
f) részt vesz - elsõsorban - a város és annak közigazgatási területén keletkezõ tûzesetek
oltásában,
g) részt vesz - elsõsorban - a város és annak közigazgatási területén keletkezõ káresetek,
balesetek
felszámolásában,
h) hazai és nemzetközi kapcsolatokat ápol,
i) közéleti tevékenységén keresztül kiáll a gyermek- és ifjúságvédelem, a környezetvédelem, a
kultúra, a helytörténet, helyi honismeret, az épített és természetes kulturális örökség
megóvása,
mûemlékvédelem mellett.
j) a tûzoltási és mûszaki mentési, valamint a katasztrófavédelmi és speciális mentési
feladatokat
ellátó, élet és vagyonmentési, a közrend védelmét ellátó szervezetek segítése, társadalmi
támogatása, mûszaki, technikai fejlettségének emelése, valamint a lakosság közbiztonsági
szintjének
növelése.

EU pályázatok