címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2023. október 4. | szerda
Ferenc napja
+17
°
C
Szervezetek, Intézmények  >>  Kulturális Intézmény
 


Szervezet neve: Tragor Ignác Múzeum
Vezető / Elnök: Vezetõ: Fehérváriné Tóth Helga
Cim: 2600 Vác, Zrínyi u. 41/a.
Telefon: 06-27-200-868
06-30/555-7620
Fax:
Email: info@muzeumvac.hu
Honlap: muzeumvac.hu
Ismertető: Ismertetõ:
Facebook: facebook.com/vac.tragorignacmuzeum
A Tragor Ignác Múzeum Vác Város Önkormányzatának fenntartásában mûködõ területi múzeum, melynekfeladata a város szellemi és anyagi örökségének megõrzése. Múzeumunk helytörténeti, néprajzi ésmûvészettörténeti gyûjtõkörrel védi, gyûjti, õrzi, feldolgozza és bemutatja az emberi múlt
tárgyiés szellemi dokumentumait. A múzeum gazdag régészeti gyûjteményének születése a XIX. sz. végéretehetõ. A túlnyomórészt véletlenszerûen bekerülõ leletek után az 1960-as években kezdõdtek aszakember irányította kutatások. Területi múzeum jellegébõl adódóan a Tragor Ignác Múzeumrégészeti gyûjteményébe a váci, szobi és gödöllõi kistérség területérõl kerültek be leletek. Agyûjtés idõhatárai: az õskortól a kora újkorig terjedõ idõszak.Múzeumi óráink és foglalkozásaink az iskolai képzés során elsajátított tananyag könnyebbfeldolgozásához és életszerûbbé tételéhez nyújtanak segítséget. Az órák az állandó és az
idõszakikiállításainkra, a múzeum mûtárgyaira támaszkodva bõvítik a diákok ismeretanyagát, de egyedi,igény szerinti ötleteket is szívesen megvalósítunk. Kiállítóhelyeinket a város centrumábantalálják, ezekben igény szerint tárlatvezetést vállalunk.A helyismeret és a helyi értékek megismerése, megóvása közös ügyünk. Ezt nagyon fontos a
felnövõgeneráció életében minél korábban, a lakóhely megismertetésével elkezdeni.Örömmel fogadjuk az iskolások, óvodások mellett a családok, fiatalok, felnõttek, fogyatékkal
élõk,mozgáskorlátozottak, nyugdíjasok, klubok, egyéb egyesületek, baráti körök, táborozók,osztálykiránduláson lévõ csoportok érdeklõdését is.A múzeum 1990-ben vette fel Tragor Ignác nevét. A Papnevelde - ma Múzeum - utcai épületethamar “kinõtte” a gyûjtemény. Az intézmény 2003-ban költözött át a Zrínyi utca 41/a. szám alá,ahol a raktárak, mûhelyek és irodák nyertek elhelyezést - az épületben kiállítás nincs.Központi épületünkben – elõzetes bejelentkezés, egyeztetés alapján - munkanapokon
kutatószolgálatmûködik. Információ, bejelentkezés a következõ elérhetõségeken: 27/200-868; 06-30/555-7620;info@muzeumvac.huMúzeumpedagógiai foglalkozásokkal, tárlatvezetések, rendezvények lebonyolításával kapcsolatban
KisBernadett múzeumpedagógus, kulturális szervezõ szolgál információkkal az érdeklõdõknek. Tel.:30/555-7306

EU pályázatok