címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2023. január 31. | kedd
Marcella napja
+17
°
C
Szervezetek, Intézmények  >>  Kulturális Intézmény
 


Szervezet neve: Tragor Ignác Múzeum
Vezető / Elnök: Vezetõ: Forró Katalin
Cim: 2600 Vác, Zrínyi u. 41/a.
Telefon: 06-27-200-868
06-30/555-7620
Fax:
Email: info@muzeumvac.hu
Honlap: muzeumvac.hu
Ismertető: Ismertetõ:
Facebook: facebook.com/vac.tragorignacmuzeum
















A Tragor Ignác Múzeum Vác Város Önkormányzatának fenntartásában mûködõ területi múzeum, melynek



feladata a város szellemi és anyagi örökségének megõrzése. Múzeumunk helytörténeti, néprajzi és



mûvészettörténeti gyûjtõkörrel védi, gyûjti, õrzi, feldolgozza és bemutatja az emberi múlt
tárgyi



és szellemi dokumentumait. A múzeum gazdag régészeti gyûjteményének születése a XIX. sz. végére



tehetõ. A túlnyomórészt véletlenszerûen bekerülõ leletek után az 1960-as években kezdõdtek a



szakember irányította kutatások. Területi múzeum jellegébõl adódóan a Tragor Ignác Múzeum



régészeti gyûjteményébe a váci, szobi és gödöllõi kistérség területérõl kerültek be leletek. A



gyûjtés idõhatárai: az õskortól a kora újkorig terjedõ idõszak.



Múzeumi óráink és foglalkozásaink az iskolai képzés során elsajátított tananyag könnyebb



feldolgozásához és életszerûbbé tételéhez nyújtanak segítséget. Az órák az állandó és az
idõszaki



kiállításainkra, a múzeum mûtárgyaira támaszkodva bõvítik a diákok ismeretanyagát, de egyedi,



igény szerinti ötleteket is szívesen megvalósítunk. Kiállítóhelyeinket a város centrumában



találják, ezekben igény szerint tárlatvezetést vállalunk.







A helyismeret és a helyi értékek megismerése, megóvása közös ügyünk. Ezt nagyon fontos a
felnövõ



generáció életében minél korábban, a lakóhely megismertetésével elkezdeni.







Örömmel fogadjuk az iskolások, óvodások mellett a családok, fiatalok, felnõttek, fogyatékkal
élõk,



mozgáskorlátozottak, nyugdíjasok, klubok, egyéb egyesületek, baráti körök, táborozók,



osztálykiránduláson lévõ csoportok érdeklõdését is.







A múzeum 1990-ben vette fel Tragor Ignác nevét. A Papnevelde - ma Múzeum - utcai épületet



hamar “kinõtte” a gyûjtemény. Az intézmény 2003-ban költözött át a Zrínyi utca 41/a. szám alá,



ahol a raktárak, mûhelyek és irodák nyertek elhelyezést - az épületben kiállítás nincs.







Központi épületünkben – elõzetes bejelentkezés, egyeztetés alapján - munkanapokon
kutatószolgálat



mûködik. Információ, bejelentkezés a következõ elérhetõségeken: 27/200-868; 06-30/555-7620;



info@muzeumvac.hu







Múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, tárlatvezetések, rendezvények lebonyolításával kapcsolatban
Kis



Bernadett múzeumpedagógus, kulturális szervezõ szolgál információkkal az érdeklõdõknek. Tel.:



30/555-7306