címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2023. december 1. | péntek
Elza napja
+17
°
C

Pénzügyi és Adó Osztály

Cím 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon
Fax lásd ügyintézõknél
E-mail -


Ellátott feladatok leirása

Az Önkormányzat mûködési, fejlesztési, felújítási kiadásainak, bevételeinek
koordinálása, könyvelése, nyilvántartása, utalása. Pénztári be- és kifizetés.
Az Önkormányzat költségvetésének, beszámolóinak, mérleg jelentéseinek,
beruházási statisztikai jelentések elkészítése. A Polgármesteri Hivatal
vagyonának nyilvántartása. Intézményekkel való kapcsolattartás,
gazdálkodásuk figyelemmel kisérése. Adó- és értékbizonyítvány,
földbérbeadás utáni jövedelemadó, gépjármûadó, helyi iparûzési adó,
magánszemélyek kommunális adója,
talajterhelési díj, egyéb adóigazgatási eljárások.

Az osztály köztisztviselői (A névre kattintva olvashatja a dolgozó elérhetőségeit)

Kökény Szabolcs - osztályvezetõ
Csajághy Luca - bérszámfejtõ
Petrik Gyöngyi - titkárnõ


Ügyleírások

Talajterhelési díj

Díjfizetésre kötelezett
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a mûszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követõ 90. naptól terheli.

A díj tárgya
A talajterhelési díj tárgya a kibocsátó által a tárgyévben felhasznált vízmennyiség.

A díj alapja
A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt, felhasznált illetve mérési lehetõség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.

A díjalap csökkenthetõ
- azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi elõírások szerinti elhelyezését igazolja.
- a vízvezeték meghibásodása miatt elszivárgott vízmennyiséggel.

A díj mértéke:
A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1 200 Ft/m3,

A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, az egységdíj mértéke valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg. (Vác város területérzékenységi szorzója 3,0)

A díj megállapítása, bevallása és megfizetése.
A kibocsátónak a vízfelhasználás évét követõ év március 31. napjáig kell az általa felhasznált vízmennyiségrõl bevallást benyújtania (ebben fel kell tüntetni azt/azokat a vízmennyiségeket, amelyek a díjalap csökkenthetõ, egyúttal a csökkentés indokoltságát alátámasztó megfelelõ dokumentumokat is csatolnia kell) .

Díjfizetés alóli mentességek:
Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelõ objektumban a talajjal kapcsolatban lévõ felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát, ammónium, szulfát, klorid tartalom egyik komponens tekintetében sem haladja meg 20%-kal a 2005. évben, illetve a közcsatorna üzembe helyezését követõ hónapban végzett alapállapot felmérés keretében mért értékeket.
Helyi rendeleti elõírás alapján mentesül talajterhelési díjfizetés alól az a kibocsátó, akinek az éves vízfogyasztása az 500 m³-t nem haladja meg. A mentességre jogosult kibocsátó a bevallási
kötelezettség alól is mentesül.

Az ügyintézés ideje: 30 nap

Az eljárás illetékmentes.

Az eljárás jogi alapja:
A környezetterhelési díjról 2003. évi LXXXIX. törvény 11-12. §-ai,14. §-a, 21/A-21/B §-ai és 24-25. §-a.
Vác Város Önkormányzat Képviselõ-testületének talajterhelési díjról szóló 19/2004. (VI.28.) önkormányzati rendelete.

Az ügyintézés helye: 2600 Vác, Március 15. tér 11., Pénzügyi- és Adó Osztály Adóirodája, földszint 35. számú iroda (belsõ része).

Ügyintézõ: Pintér Mária Tel.: (27) 513-418EU pályázatok