címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2024. március 4. | hétfő
Kázmér napja

+17
°
C

Pénzügyi és Adó Osztály

Cím 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon
Fax lásd ügyintézõknél
E-mail -


Ellátott feladatok leirása

Az Önkormányzat mûködési, fejlesztési, felújítási kiadásainak, bevételeinek
koordinálása, könyvelése, nyilvántartása, utalása. Pénztári be- és kifizetés.
Az Önkormányzat költségvetésének, beszámolóinak, mérleg jelentéseinek,
beruházási statisztikai jelentések elkészítése. A Polgármesteri Hivatal
vagyonának nyilvántartása. Intézményekkel való kapcsolattartás,
gazdálkodásuk figyelemmel kisérése. Adó- és értékbizonyítvány,
földbérbeadás utáni jövedelemadó, gépjármûadó, helyi iparûzési adó,
magánszemélyek kommunális adója,
talajterhelési díj, egyéb adóigazgatási eljárások.

Az osztály köztisztviselői (A névre kattintva olvashatja a dolgozó elérhetőségeit)

Kökény Szabolcs - osztályvezetõ
Csajághy Luca - bérszámfejtõ
Petrik Gyöngyi - titkárnõ


Ügyleírások

Desztillálóberendezés bejelentésével és magánfõzéssel kapcsolatos adóigazgatási eljárás

Az adó alanya a magánfõzõ.

Magánfõzõnek az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztõ személy tekinthetõ, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsbõl származó alapanyaggal, és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.
Magánfõzésnek az a tevékenység minõsül , amelynek során a magánfõzõ a lakhelyén vagy gyümölcsöse helyén (több tulajdonostárs magánfõzõ esetén valamely tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén) használható, legfeljebb 100 liter ûrtartalmú, párlat-elõállítás céljára kialakított desztillálóberendezés alkalmazásával valósul meg a párlat magánfõzõ által végzett elõállítása.
Gyümölcstermesztõ személynek az a természetes személy tekinthetõ, aki gyümölcstermõ területtel rendelkezik.

A magánfõzõ részérõl szükséges intézkedések megtétele:
A magánfõzõ a tárgyévben elõállítani tervezett magánfõzött párlat elõállításához az elõállítást megelõzõen párlat adójegyet köteles beszerezni a vámhatóságtól. (a párlat adójegy a beszerzõ magánfõzõt egy liter magánfõzött párlat tárgyévi elõállítására jogosítja.) A párlat adójegy 700 forint értéket képvisel, egy liter 42 térfogat százalékos tényleges alkoholtartalmú párlat adótartalmát figyelembe véve. A magánfõzõnek a tárgyévi elsõ beszerzéskor legalább 5 párlat adójegyet kell beszereznie és a tárgyévben legfeljebb 86 darab párlat adójegyet szerezhet be, és legfeljebb ennek megfelelõ mennyiségû párlatot állíthat elõ. (ha a magánfõzõ a párlat adójeggyel megfizetett adójú párlatmennyiségnél több párlatot állít elõ, akkor a tárgyév végéig be kell szereznie a többletmennyiség utáni párlat adójegyeket a vámhatóságtól azzal, hogy az éves mennyiségi korlátot ilyen esetben sem lépheti túl) A magánfõzõ a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást az azt követõ 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A bejelentésnek tartalmaznia kell a magánfõzõ nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés idõpontját, a desztillálóberendezés ûrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfõzõ lakcímétõl. Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfõzõ jogosult párlat adójegy beszerzésére. A magánfõzõ a párlat adójegy igénylésekor a vámhatóságnak megadja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, az elõállítani kívánt párlat mennyiségét, valamint nyilatkozik arról, hogy a magánfõzésre vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel.
A vámhatóság a párlat adójegyet a párlat adójegy értékének megfizetését követõen bocsátja az igénylõ rendelkezésére.

Az önkormányzati adóhatóság hatásköre, feladatai
A magánfõzõ desztillálóberendezésének bejelentésével és a magánfõzés szabályai betartásának ellenõrzésével kapcsolatban – kivéve az elõállított termék jogszabálysértõ értékesítését – az önkormányzati adóhatóság jár el.

Az önkormányzati adóhatóság a magánfõzõ bejelentésrõl értesíti a vámhatóságot és a bejelentéssel érintett másik önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követõ hónap 15. napjáig küldi meg az illetékes vámhatóság részére.

Az ügyintézés ideje: 30 nap

Az eljárás illetékmentes.

Az eljárás jogi alapja:
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 3-5. §-ai , 63. § (2) bekezdésének 11-12. pontjai, 64. § (6) bekezdése valamint 67/A §-a .

Az ügyintézés helye: 2600 Vác, Március 15. tér 11., Pénzügyi- és Adó Osztály Adóirodája, földszint 35. számú iroda.

Ügyintézõ: Kalla Judit Tel.: (27) 513-406.EU pályázatok