címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2021. október 21. | csütörtök
Orsolya napja
+17
°
C

Városházi munkatársak

Horváth Zoltán


Beosztás Közterület-Felügyelõ
Osztály Közterület - felügyelet
Szoba 40
Telefon 06-27-513-400/518
Fax 06-27-531-429
E-mail kozterfelugy@varoshaza.vac.hu
Feladatkör: A közterületek és a parkolások jogszerû használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelõi hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerûségének ellenõrzése.
A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelõzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása.
Közremûködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;
Közremûködés a társadalmi bûnmegelõzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében.
Közremûködés az önkormányzati vagyon védelmében.
Közremûködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenõrzésében.
A felügyelõ köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha a feladatkörébe tartozó jogszabálysértõ tényt, tevékenységet, mulasztást észlel vagy olyan tényt, tevékenységet, mulasztást hoznak tudomására, amely a feladatkörébe tartozó ügyben beavatkozást tesz szükségessé.
Az eredményes önkormányzati munka érdekében eseti feladatokat végez el a polgármester, a jegyzõ, illetve felettese utasítása alapján.
Tájékoztatás nyújtása az állampolgároknak mind a közterületen, mind a felügyelet hivatalos helyiségében.