címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2024. június 24. | hétfő
Iván napja
Vác

+17
°
C
Vác
Järvenpää
-1
°
C

Városházi munkatársak

dr. Bartók-Palotai Hajnalka


Beosztás osztályvezető
Osztály Jogi Osztály
Szoba 8 jobb
Telefon 06-27-513-490
Fax
E-mail jogasz6@varoshaza.vac.hu
Feladatkör: - jogi véleményezést végez a rendelkezésre bocsátott jogszabálytervezetekrõl,
- közremûködik a felettes szervek általi törvényességi vizsgálatok elõkészítésében, lefolytatásában, valamint elemzésében,
- igény szerint közremûködik a polgármesteri, jegyzõi fogadóórákon megjelenõ ügyfelek panaszügyeinek intézésében, felügyeli a közérdekû bejelentések és panaszok intézését,
- segítséget nyújt az önkormányzat intézményei, gazdasági társaságai jogi feladatainak ellátásában,
- törvényességi véleményezést végez a jegyzõ megbízása alapján a Képviselõ-testület, valamint a Képviselõ-testület bizottságai által hozott határozatok tekintetében,
- jogi véleményezést végez a rendeleteket és határozatokat illetõen,
- közremûködik a Képviselõ-testület Szervezeti és Mûködési Szabályzatának, valamint egyéb helyi rendeletek, okiratok, továbbá a hivatali belsõ szabályzatok megalkotásában, módosításában, évenkénti felülvizsgálatában,
- ellátja a társasházak mûködésével, felügyeletével kapcsolatos feladatokat.


EU pályázatok