VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2021. augusztus 3. | kedd
Hermina napja
+17
°
C

Városházi munkatársak

Hernádiné Stefánkó Melinda


Beosztás szociális elõadó
Osztály Igazgatási és Szociális Osztály - Szociális Iroda
Szoba 45
Telefon 06-27-513-479
Fax
E-mail muvelodes06@varoshaza.vac.hu
Feladatkör: - részvétel az Emberi Kapcsolatok Bizottság, Képviselõ-testületi elõterjesztések elõkészítésében, az ezzel járó adminisztratív feladatok ellátása,
- ügyfelek esetén ellátja az Igazgatási és Szociális Osztály Szociális Iroda feladatkörébe tartozó alábbi ügyekben a kérelmek elbírálásához szükséges elõkészítõ feladatokat:
lakásfenntartási támogatás, beiskolázási támogatás, gyermekétkezési térítési díj támogatás, közszolgáltatási díjkedvezmény, közfoglalkoztatás elõkészítése, koordinálása, diákmunka elõkészítése, koordinálása, gyermekeiket egyedül nevelõ szülõk nyári gyermekkedvezménye,
- elõkészíti a gyermekétkezési térítési díj támogatással kapcsolatos elszámolást,
- elõkészíti a feladatköréhez tartozó ügyekben a jogorvoslati döntéseket,
- a döntéshozatalhoz szükség esetén, illetve megkeresésre helyszíni környezettanulmányt készít,
- primer prevenció pályázat koordinálása, támogatási megállapodások elkészítése, elszámolása,
- feladatköréhez tartozó ügyekben vezeti a kötelezõen elõírt nyilvántartásokat, és azokat számítógépen rögzíti,
- gondoskodik Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala által megküldött támogatások újra történõ kiutalásáról, illetve visszavételezésérõl,
- Vác város közigazgatási területén elhunyt személyek rögzítése a gépi nyilvántartásban,
- lakásfenntartási támogatás kifizetõ listáinak egyeztetése a gépi - analitikus nyilvántartással,
- a szociális támogatások megállapításáról, megszüntetésérõl, elutasításáról szóló határozatait számítógépen elkészíti a feladatkörébe tartozó ügyekben,
- elsõ lakáshoz jutók támogatásával kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzése (díjhátralékok figyelemmel kísérése),
- az önkormányzati szervezésû közfoglalkoztatásával kapcsolatos feladatokat ellátja, nyilvántartásokat vezeti,
- részt vesz a szociális gyermekvédelmi intézmények szakmai ellenõrzésében.