VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2021. június 18. | péntek
Arnold és Levente napja
+17
°
C

Ügyleírások

Osztály: Kulcsszó:  

Fõépítészi Osztály
Igazgatási és Szociális Osztály - Hatósági és Anyakönyvi Iroda
Pénzügyi és Adó Osztály

Mezõ- és erdõgazdasági hasznosítású földek bérbeadásából származó jövedelem után fizetendõ adó

Adókötelezettség
Az adó megállapítására, bevallására, levonására és megfizetésére fõszabályként az köteles, aki a termõföldet bérli feltéve, hogy a termõföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott idõre kötött megállapodás (szerzõdés) szerint a haszonbérlet idõtartama legfeljebb 5 év.
A felsorolt adókötelezettségek teljesítésére a bérbeadó (földtulajdonos) magánszemély köteles, ha a föld bérbeadásból olyan bevétele, jövedelme keletkezett, amely nem kifizetõtõl származott, vagy a kifizetõ a jövedelem juttatásakor az adót levonni elmulasztotta vagy a bérleti díjat természetben fizette meg.

Adóbevallás határideje:
Bérlõ esetében: az adóévet követõ év február 25. napja.
Bérbeadó esetében: adóévet követõ év március 20. napja.

Adófizetés határideje:
Bérlõ esetében: a bérleti díjak kifizetését követõ hónap 12. napja.
Bérbeadó esetében: az adóévet követõ év február 25. napja.

A jövedelemadó mértéke: Az adóalap (bérleti díj) 15 %-a

Az eljárás illetékmentes.

Az ügyintézés ideje: 30 nap

Adómentesség:
Mentes az adó alól a föld bérbeadásából származó bevétel, ha a haszonbérbe adás alapjául szolgáló, határozott idõre kötött megállapodás (szerzõdés) alapján a haszonbérlet idõtartama az 5 évet eléri.

Az eljárás jogi alapja:
Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 81. §-ának c. pontja, 82. § (3) bekezdése, 176. §
(3)-(10) bekezdései, 178. § 18. pontja valamint 3. számú melléklete.
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 8. § (1) bekezdése, 16. §-a ,17. § (4)
bekezdése valamint az 1. számú mellékletének 9.4.1. és 9.4.2. pontjai.

Az ügyintézés helye: 2600 Vác, Március 15. tér 11., Pénzügyi- és Adó Osztály Adóirodája, földszint 35. számú iroda (belsõ rész).

Ügyintézõ: Pintér Mária Tel.: (27) 513-418