címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2023. október 4. | szerda
Ferenc napja
+17
°
C
Kedvezményezett neve: Vác Város Önkormányzat
Projekt címe: Vác Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása
Projekt azonosítója: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01248
Projekt kezdőnapja: 2017. III. 16.
Projekt fizikai befejezés tervezett dátuma: 2019. VI. 30.

A projekt finanszírozása:

Támogatási intenzitás: 100 %
Elszámolható költségek: 9.000.000 Ft
Önerő: 0 Ft
Támogatás: 9.000.000 Ft
Projekt összköltsége: 9.000.000 Ft
Támogatási okirat aláírása: 2017. V. 26.

A projekt bemutatása:

A projekt célja: az adminisztratív terhek csökkentése, az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozás kiépítésével, illetve az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetésével. Az önkormányzat az alábbi szakrendszerekhez kíván csatlakozni:
- iratkezelő rendszer
- elektronikus ügyintézési portál rendszer (ide értve az elektronikus űrlapszolgáltatást)
- gazdálkodási rendszer
- ingatlanvagyon-kataszter rendszer
- önkormányzati adó rendszer
- ipar- és kereskedelmi rendszer
- hagyatéki leltár rendszer.

A projekt főbb elemei:

Eszközbeszerzés: A Váci Polgármesteri Hivatal csak részben rendelkezik az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt paraméterekkel bíró, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek használatához szükséges eszközökkel, ezért a projekt során kártyaolvasók, munkaállomások, monitorok – mint a munkamenet folytonosságát és biztonságát támogató számítástechnikai eszközök – beszerzése valósul meg.

Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása: A projekt megvalósítása során megtörténik az Informatikai Biztonsági Szabályzat, az Iratkezelési Szabályzat, valamint a Hivatalban használt, a projekttel összefüggő szabályzatoknak az ASP működési rendjéhez való igazítása.


Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása: Megtörténik az ASP elektronikus ügyintézési szolgáltatás rendszeréhez való csatlakozás. Ennek segítségével – a vállalkozások felé – elsődlegesen lehetővé válik az iparűzési adó-bevallás ügytípus elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtása (az ASP tájékoztatási portálon megjelölt módon).

Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja: Ez – az egyes szakrendszerek tekintetében – a megfelelő minőségű, átadható adatállomány sikeres adatbetöltését jelenti. Azok a szakrendszerek kerülnek migrálásra, amelyeket az önkormányzat jelenleg is használ. A migrációt az ASP központ által központilag meghatározott módszertan alapján, központi támogatás segítségével végezzük.

Tesztelés, élesítés: A kialakításra kerülő szolgáltatások működésének megfelelősége, valamint a migrált adatok tesztelése, ellenőrzése tesztforgatókönyv alapján történik, ami a rendszerek élesítésével, valamint egy szolgáltatási szerződés megkötésével zárul.

A projekt eredményeként Vác Város Önkormányzat sikeresen csatlakozik az ASP rendszerhez.

EU pályázatok