VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2021. május 18. | kedd
Erik és Alexandra napja
+17
°
C

MINÕSÉGPOLITIKA

A Váci Polgármesteri Hivatal törvényes, eredményes és hatékony mûködésének kulcsa a minõség. A hivatal az elsõdleges célok megvalósításáért bevezette és alkalmazza az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány elõírásainak megfelelõ minõségirányítási rendszert. Gondoskodik továbbá a rendszer fejlesztésérõl annak érdekében, hogy az mindig hatékony és aktuális maradjon.

A minõség alatt a feladat és hatásköreink ellátását biztosító döntési és eljárási rendszerünk mûködésének minõségét értjük. Minõségpolitikánk egységesen és teljeskörûen érvényes valamennyi tevékenységünkre és mûködésünk folyamataira.

Az országban zajló közigazgatási reform kihat Vác Város Önkormányzatának és a hivatalának mûködésére, mert elvárás az új minõségcélok bevezetése, mely követelménynek maradéktalanul meg kívánunk felelni.

  1. Törvényesség: A Váci Polgármesteri Hivatal elkötelezett – a jogállamiság szellemével összhangban – mind Magyarország Alaptörvénye, mind pedig az állami jogszabályok és a helyi rendelkezések szigorú betartásáért és betartatásáért, elõsegítve ezáltal az állampolgárok önkéntes jogkövetõ magatartását.
  2. Ügyfélcentrikusság: A hivatali ügyintézés során kiemelkedõ figyelmet fordítunk a gyors, precíz, udvarias intézkedés tételére, amelyet magas szakmai és etikai színvonalon végzünk. A döntések meghozatalában és végrehajtásában a hatósági jogkörök alkalmazása során figyelembe vesszük mind az egyéni ügyfél, mind pedig a város érdekeit; szem elõtt tartva azt az alapvetést, hogy az ügyfélfogadási idõben az ügyintézõk folyamatosan rendelkezésre álljanak.
  3. Esélyegyenlõség: Az esélyegyenlõségi törvény értelmében – amely elismeri minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlõ méltóságú emberként élhessen – minden helyi önkormányzatnak, valamint többcélú kistérségi társulásnak öt évre szóló helyi esélyegyenlõségi programmal kell rendelkeznie. A törvény szellemével összhangban hivatalunk elkötelezett abban, hogy a hátrányos helyzetû és a fogyatékkal élõ ügyfelek az egészséges embertársaikhoz hasonlóan gyakorolhassák jogaikat.
  4. Civil értékek megbecsülése: Lakossági fórumokon keresztül meghallgatjuk a város polgárainak véleményét és azokat beépítjük döntéseinkbe. A hivatal a saját munkájáról közmeghallgatásokon keresztül a polgárok folyamatos informálásával ad számot.
  5. Professzionalizmus: A hivatal kötelezõ és egyéb feladatait szakképzett és szakértelemmel rendelkezõ köztisztviselõkkel oldja meg. Oktatásukra és továbbképzésükre nagy figyelmet fordítunk.

A Hivatal vezetése egyértelmûen elkötelezett a mûködési színvonal fejlesztése, a munkavégzés hatékonyságának növelése iránt. Célunk, hogy a Hivatal munkatársai jogszerûen, a jogszabályok pontos betartásával, a törvényes határidõn belül, a minõségügyi rendszerdokumentációkban, a belsõ szabályzatokban és a munkaköri leírásokban meghatározottak szerint megbízható szaktudással lássák el feladataikat.


Vác, 2018. augusztus 3.

Deákné dr. Szarka Anita s.k.
jegyzõ
Fördõs Attila s.k.
polgármester