VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2021. május 18. | kedd
Erik és Alexandra napja
+17
°
C

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
VÁCI JÁRÁSI HIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLYA

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/vaci-jarasi-hivatal

A Váci Járási Hivatal Népegészégügyi Osztály illetékességi területe 3 járási területre, összesen 39 településre terjed ki.

A Váci Járás: Acsa, Csörög, Csõvár, Galgagyörk, Kisnémedi, Kosd, Õrbottyán, Penc, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Szõd, Szõdliget, Vác, Vácduka, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácrátót,

a Dunakeszi Járás: Csomád, Dunakeszi, Fót, Göd,

a Szobi Járás: Bernecebaráti, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kemence, Kismaros, Kóspallag, Letkés, Márianosztra, Nagybörzsöny, Nagymaros, Perõcsény, Szob, Szokolya, Tésa, Vámosmikola, Verõce, Zebegény települések.

Elérhetõségek:

Cím: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 47.
Postacím: 2601 Vác, Pf. 71.
Telefon: 06/27/502-515
Családvédelmi Szolgálat telefonszáma: 06/27/502-515
Fax: 06/27/502-515
E-mail: vac.nepegeszsegugy@pest.gov.hu

Ügyfélfogadás       

Népegészségügyi Osztály
Vác

Családvédelmi
Szolgálat
Vác

Bejelentkezés
a Családvédelmi
Szolgálathoz

Hétfõ

8:00 – 16:00

8:30 – 15:30


kizárólag a 27/502-515 vezetékes
vagy a 70/436-2732 mobil
telefonszámon
hétfõtõl - péntekig
8:00 – 8:30 óra között

 

 

Kedd

8:00 – 16:00

8:30 – 15:00

Szerda

8:00 – 16:00

8:30 – 15:00

Csütörtök

8:00 – 16:00

8:30 – 15:00
Péntek 8:00 – 13:30

8:30 – 12:00

 

név
beosztás telefonszám
dr. Gyõri Csilla járási tisztifõorvos
(27) 502-515                
Bohácsné Bábosik Gabriella járási vezetõ védõnõ (27) 502-515
Galbavi Júlia Fanni járványügyi szakügyintézõ (27) 502-515
Gortva-Vajda Ágnes Gizella közegészségügyi-járványügyi szakügyintézõ (27) 502-515
dr. Hajdú Emese jogász (27) 502-515
Hirlingné Joó Zsuzsanna járási vezetõ védõnõ (27) 502-515
Holy-Kromplák Erzsébet élelmezés-egészségügyi szakügyintézõ (27) 502-515
Konecsniné Horváth Ildikó igazgatási szakügyintézõ (27) 502-515
Kovács Katalin igazgatási ügyintézõ (27) 502515
Magony Rita igazgatási ügyintézõ (27) 502-515
Rottenbacher Melinda járványügyi szakügyintézõ (27) 502-515
Pazicska Gábor igazgatási ügyintézõ (27) 502-515
Somogyi Ágota Gyöngyi Családvédelmi Szolgálat szakügyintézõ (27) 502-515
Szottfriedné Péter Edina közegészségügyi-járványügyi szakügyintézõ (27) 502-515
Szögyényi Dóra élelmezés-egészségügyi szakügyintézõ (27) 502-515
Varga Edina Adrienn közegészségügyi-járványügyi szakügyintézõ (27) 502-515
Veres Fanni közegészségügyi-járványügyi szakügyintézõ (27) 502-515

 

A Népegészségügyi Osztály fõfeladata:

a közegészségügyi (környezet- és település-, élelmezés- és táplálkozás-, gyermek- és ifjúságegészségügyi, kémiai biztonsági), a járványügyi, az egészségfejlesztési (egészségvédelmi, egészségnevelési és egészség-megõrzési), az egészségügyi igazgatási tevékenységek irányítása, koordinálása és felügyelete, valamint az egészségügyi ellátás felügyelete (kórházhigiénés, védõnõi és ápolásszakmai felügyelet), valamint a Családvédelmi Szolgálat mûködtetése.

Környezet- és település-egészségügyi feladatok: víz-, levegõ-, talaj-, szépségápolás higiénéjével, szabadidõs létesítmények, szálláshely szolgáltatások, kereskedelmi és közönségforgalmi egységek, természetes fürdõhelyek és fürdõvizek, medencés fürdõk közegészségügyi felügyeletével kapcsolatos hatósági feladatok; a nemdohányzók védelmérõl szóló törvény elõírásainak érvényre juttatása. Sírnyitási, halott szállítási, 96 órán túli koporsós temetés engedélyezése, szakhatósági állásfoglalások, vélemények kiadása, hatósági mintavételek végzése, ellenõrzések, hatósági intézkedések.

Kémiai biztonság: A feladat és hatáskörök áttekintése során kiegészítést kérünk a "Kémiai biztonság: veszélyes anyaggal, készítménnyel végzett tevékenység bejelentések nyilvántartása; veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel tevékenységet végzõk, vegyi anyag gyártók, importálók, forgalmazók felügyelete, ellenõrzése." - valamint mérgezési esetetek bejelentése, kivizsgálása. A kémiai biztonsági törvénnyel és az azzal összefüggõ szabályozással, uniós rendelkezésekkel kapcsolatos, hatáskörünkbe utalt feladatok ellátása. Biocid termékek (fertõtlenítõszerek, tartósítószerek, kártevõirtó szerek, egyéb, a vonatkozó jogszabály hatálya alá tartozó szerek) elõállításának és forgalomba hozatalának feltételeirõl szóló rendeletben foglaltak ellenõrzése. Az európai fogyasztókat védõ riasztási rendszer (RAPEX) riasztások kivizsgálása, egészségügyi kártevõirtó tevékenység engedélyezése, nyilvántartás vezetése, reklámozási tevékenység figyelemmel kísérése. Szakhatósági állásfoglalások, vélemények kiadása, hatósági mintavételek végzése, ellenõrzések, hatósági intézkedések.

Élelmezés-egészségügy: élelmiszerek közvetítésével történt mérgezések és fertõzések, a háztartásokban elõforduló élelmiszer-eredetû megbetegedések kivizsgálása; étrend-kiegészítõk, különleges táplálkozási igényt kielégítõ élelmiszerek, diétás élelmiszerek forgalmazásának és a kozmetikumok egészségügyi megfelelõségi ellenõrzése és az ezzel kapcsolatos hatósági tevékenység. Az élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó sürgõsségi riasztórendszer (RASFF) és Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszer (KPIR) nemzetközi riasztások alkalmával elrendelt tevékenységek közegészségügyi ellenõrzései, mintavételek. Táplálkozás-egészségügyi vizsgálatok (közétkeztetésben, fekvõbeteg-ellátó gyógyintézetek gyógy-élelmezésében, valamint a vendéglátás területén) végzése. Szakhatósági állásfoglalások, vélemények kiadása, hatósági mintavételek végzése, ellenõrzések, hatósági intézkedések.

Gyermek- és ifjúság-egészségügy: nyilvántartja és rendszeresen ellenõrzi a gyermekjóléti és gyermekvédelmi létesítményeket, közoktatási nevelõ és oktató intézményeket, a gyermek- és ifjúsági szálláshelyeket, táborokat, egyéb gyermekintézményeket. Figyelemmel kíséri az iskolai büfék (egészséges) árukínálatát. Szakhatósági állásfoglalások, vélemények kiadása, hatósági mintavételek végzése, ellenõrzések, hatósági intézkedések.

Járványügyi, kórházhigiénés és DDD (Dezinfekció - fertõtlenítés, sterilizálás; Dezinszekció -egészségre káros rovarok; és Deratizáció - egészségügyi kártevõk elleni védekezés) tevékenység: fertõzõ betegekkel, a fertõzésre gyanús személyekkel, a kórokozó-hordozókkal kapcsolatos járványügyi tevékenység, helyszíni járványügyi vizsgálat végzése, folyamatos és kampányoltásokkal kapcsolatos logisztikai és hatósági felügyeleti tevékenységek ellátása. Nyilvántartja és ellenõrzi az illetékességi területén lévõ, hatáskörébe tartozó egészségügyi és szociális intézményeket. Rendkívüli események, természeti csapások illetve súlyos tömeges egészségkárosodás esetén a járványveszély elhárítása.

Szükség esetén laboratóriumi vizsgálatok elrendelése, hatósági mintavételek végzése. Egészségügyi szolgáltatók fertõtlenítéssel kapcsolatos tevékenységének, sterilizáló berendezéseinek hatásfokvizsgálatának ellenõrzése. Védõnõk tetvességi vizsgálatainak felügyelete. A bõr felszínén élõsködõ vérszívókkal, rovar- és rágcsálóirtással, fertõzõ betegek környezetének fertõtlenítésével kapcsolatos feladatok ellátása. Szakhatósági állásfoglalások, vélemények kiadása, ellenõrzések, hatósági intézkedések.

Egészségügyi igazgatás, védõnõi, ápolásszakmai felügyelet: felügyeletet gyakorol az egészségügyi alapellátás, a járóbeteg-szakellátás, valamint a hatáskörébe tartozó egészségügyi szolgáltatók felett. Egészségügyi szolgáltatók mûködési engedélyeinek kiadása, módosítása, visszavonása, nyilvántartása, ellenõrzése/utóellenõrzése, szükség esetén intézkedés megtétele. Az egészségügyi alapellátás, a járóbeteg-szakellátás szakfelügyelete a névjegyzékbe vett szakfelügyelõk közremûködésével. Szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezési eljárásában ellenõrzés lefolytatása. Az illetékességi területen lévõ, hatáskörbe tartozó egészségügyi szolgáltatók nyilvántartása, az egészségügyi szolgáltatók átszervezésével, jogszerû mûködtetésével, fejlesztésével kapcsolatos hatáskör érvényesítése. A helyi betegellátást érintõ kérdésekben szakmai véleménynyilvánítás. Elhunyt személyek boncolás nélküli hamvasztásának engedélyezése. Rendkívüli állapot, katasztrófa, illetve pandémia (több országra, vagy egész kontinensre kiterjedõ járvány) esetén külön eljárási rend szerinti intézkedések megtétele. A járási vezetõ védõnõn keresztül a települési önkormányzatok által fenntartott védõnõi szolgálatoknál dolgozó területi védõnõk és az iskolákat ellátó védõnõk tevékenységének szakmai felügyelete és szakmai irányításában való közremûködés. A járási vezetõ ápolón keresztül az alapellátás, a járóbeteg-szakellátás, a bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó szociális intézmények, egészségügyi vállalkozások ápolási tevékenységének szakmai felügyelete. Rendkívüli események kivizsgálása, szakhatósági állásfoglalások, vélemények kiadása, ellenõrzések, hatósági intézkedések.

Egészségfejlesztés: egészségvédelemmel, egészségneveléssel kapcsolatos helyi feladatok koordinálása, részvétel a végrehajtásban; Nemzeti Népegészségügyi Program megvalósulásának biztosítása; részvétel a lakosságot érintõ és a megelõzést szolgáló programok kidolgozásában és végrehajtásában; közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi programok kezdeményezése; az egészséges életvitel oktatási intézményben történõ népszerûsítése; népegészségügyi szûrési tevékenységek figyelemmel kísérése. Kiemelten kezeli a gyermek- és ifjú korosztályokkal kapcsolatos prevenciós egészségfejlesztési tevékenységet, részt vesz a lakosság ilyen irányú programjaiban.

Családvédelmi Szolgálat: ellátja a hatályos jogszabály alapján az osztály feladatai közé tartozó magzatvédelmi tevékenységet; családtervezési ismeretek terjesztése, válsághelyzet esetén a várandós anyák segítése; családtervezési tanácsadás (családtervezési ismeretek átadása a nem kívánt terhesség megelõzésére); ifjúsági tanácsadás. Családvédelmi tanácsadás (családtámogatási ellátási formák, tanácsadás súlyos válságban lévõ, a terhesség megszakítás gondolatával foglalkozó párok részére), vizsgálja a terhesség-megszakítás jogszabályi feltételeinek fennállását; írásban rögzíti és ellenjegyzi a terhesség-megszakítás iránti kérelmet; nyomon követi a terhesség-megszakítás szándékának kimenetelét. A Népegészségügyi Osztály ellátja a hatáskörébe tartozó területeken a közérdekû bejelentések, panaszok kivizsgálását. Hatósági bizonyítványokat, jogszabályban meghatározott igazolásokat állít ki, továbbá feladatkörét érintõ kérdésekben tanácsot, tájékoztatást ad.

Vác, 2021. május 17.

dr. Maruszki Gábor
járási hivatalvezetõ

közegészségügyi-járványügyi szakügyintézõ