címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2024. április 14. | vasárnap
Tibor napja
Vác

+17
°
C
Vác
Järvenpää
-1
°
C

Tisztelt Látogató!

Köszöntjük Önt önkormányzatunk hivatalos alportálján, ahol az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján közzéteendő közérdekű adatokat hozzuk nyilvánosságra.

Vác Város Önkormányzat Váci Polgármesteri Hivatala

1.Szervezeti, személyzeti adatok

1.1.Kapcsolat, szervezet, vezetõk

1.1.1.Elérhetõségi adatok +

1.1.2.A szervezeti struktúra +

1.1.3.A szerv vezetõi +

1.2.Felügyelt költségvetési szervek +

1.3.Gazdálkodó szervezetek +

1.4.Közalapítványok +

1.5.Lapok +

1.6.Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenõrzést gyakorló szerv +

1.7.Költségvetési szervek +

1.8.A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetõsége

1.9.A közfeladatot ellátó szerv, szervalapító határozata, alapító okirata, vezetõje, honlapjának elérhetõsége, mûködési engedélye

1.10.A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztõség és kiadó neve és címe, valamint a fõszerkesztõ neve

1.11.A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenõrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

2.Tevékenységre, mûködésre vonatkozó adatok

2.1.A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre +

2.2.Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok +

2.3.Közszolgáltatások +

2.5.Nyilvános kiadványok +

2.6.Döntéshozatal, ülések +

2.7.A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok +

2.8.Pályázatok +

2.9.Hirdetmények +

2.10.Közérdekû adatok igénylése +

2.11.Közzétételi listák +

2.12.A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

2.13.A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezési egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve, adatvédelmi tisztviselő +

2.14.. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk +

2.15.A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai +

2.16.Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

2.17.A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek +

2.18.A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista +

2.19.A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamit a közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével +

2.20.A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata +

2.21.A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsájtásért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen +

2.22.A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás +

2.23.A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése +

2.24.A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege +

2.25.A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsájtható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére +

3.Gazdálkodási adatok

3.1.1.Vizsgálatok, ellenõrzések listája +

3.1.2.Az Állami Számvevõszék ellenõrzései +

3.1.3.Egyéb ellenõrzések, vizsgálatok +

3.1.4.A mûködés eredményessége, teljesítmény +

3.1.5.Mûködési statisztika +

3.2.Költségvetések, beszámolók

3.2.1.Éves költségvetések +

3.2.2.Számviteli beszámolók +

3.2.3.A költségvetés végrehajtása +

3.3.Mûködés

3.3.1.A foglalkoztatottak +

3.3.2.Támogatások +

3.3.3.Szerzõdések +

3.3.4.Koncessziók +

3.3.5.Egyéb kifizetések +

3.3.6.Európai Unió által támogatott fejlesztések +

3.3.7.Közbeszerzés +1, Szervezeti, személyzeti adatok

2, Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

3, Gazdálkodási adatok

3 , Szerzõdések
Üvegzseb (2018. II. félév)
Archiválva: 2021-03-03 11:05:23
3.1.1 , Vizsgálatok, ellenõrzések listája
Éves ellenõrzési jelentés
Archiválva: 2010-01-18 13:01:39
3.1.1 , Vizsgálatok, ellenõrzések listája
Jegyzõkönyv
Archiválva: 2010-01-18 13:01:08
3.1.1 , Vizsgálatok, ellenõrzések listája
Tervezet
Archiválva: 2013-01-09 10:33:20
3.1.1 , Vizsgálatok, ellenõrzések listája
Tervezet
Archiválva: 2013-01-09 10:35:09
3.1.1 , Vizsgálatok, ellenõrzések listája
Tervezet
Archiválva: 2013-01-09 10:36:08
3.1.1 , Vizsgálatok, ellenõrzések listája
Éves ellenõrzési jelentés
Archiválva: 2013-01-09 10:37:02
3.1.1 , Vizsgálatok, ellenõrzések listája
Éves ellenõrzési jelentés
Archiválva: 2013-01-09 10:37:56
3.1.1 , Vizsgálatok, ellenõrzések listája
Terv
Archiválva: 2015-04-28 13:52:47
3.1.1 , Vizsgálatok, ellenõrzések listája
Terv
Archiválva: 2015-04-28 13:54:47
3.1.1 , Vizsgálatok, ellenõrzések listája
Éves ellenõrzési jelentés
Archiválva: 2015-04-28 14:17:31
3.1.1 , Vizsgálatok, ellenõrzések listája
Éves ellenõrzési jelentés 2012
Archiválva: 2018-01-11 14:01:55
3.1.1 , Vizsgálatok, ellenõrzések listája
Éves ellenõrzési jelentési módosított 2011
Archiválva: 2018-01-11 13:59:34
3.1.1 , Vizsgálatok, ellenõrzések listája
Terv
Archiválva: 2018-01-11 13:56:43
3.1.1 , Vizsgálatok, ellenõrzések listája
Terv
Archiválva: 2018-01-11 13:55:50
3.1.1 , Vizsgálatok, ellenõrzések listája
Éves ellenõrzési jelentés 2013
Archiválva: 2018-01-11 14:03:07
3.1.1 , Vizsgálatok, ellenõrzések listája
Éves ellenõrzési jelentés 2014
Archiválva: 2018-01-11 14:04:11
3.1.1 , Vizsgálatok, ellenõrzések listája
Éves ellenõrzési jelentés 2015
Archiválva: 2018-01-11 14:05:09
3.1.3 , Egyéb ellenõrzések, vizsgálatok
Lásd a 3.1.1 pont alatt
Archiválva: 2010-01-18 12:58:53
3.2.1 , Éves költségvetések
Részletes 2008 évre vonatkozólag
Archiválva: 2009-05-14 10:27:38
3.2.1 , Éves költségvetések
Részletes 2009 évre vonatkozólag
Archiválva: 2010-03-16 10:56:44
3.2.1 , Éves költségvetések
Részletes 2011. évre vonatkozólag
Archiválva: 2013-01-09 10:52:41
3.2.1 , Éves költségvetések
Részletes 2013. évre vonatkozólag
Archiválva: 2013-10-25 15:23:37
3.2.1 , Éves költségvetések
Részletes 2014. évre vonatkozólag
Archiválva: 2014-06-24 13:03:11
3.2.1 , Éves költségvetések
Részletes 2014. évre vonatkozólag
Archiválva: 2014-07-25 13:40:46
3.2.1 , Éves költségvetések
Részletes 2014. évre vonatkozólag
Archiválva: 2014-09-19 14:50:51
3.2.1 , Éves költségvetések
Részletes 2013. évre vonatkozólag
Archiválva: 2014-09-23 14:57:06
3.2.1 , Éves költségvetések
Részletes 2014. évre vonatkozólag
Archiválva: 2014-11-25 13:14:43
3.2.1 , Éves költségvetések
Részletes 2014. évre vonatkozólag
Archiválva: 2014-12-17 12:46:25
3.2.1 , Éves költségvetések
Részletes 2014. évre vonatkozólag
Archiválva: 2015-02-24 10:55:23
3.2.1 , Éves költségvetések
Részletes 2012. évre vonatkozólag
Archiválva: 2015-05-07 15:04:44
3.2.1 , Éves költségvetések
2015. évi költségvetés 03.sz. rendeletmódosítás
Archiválva: 2015-10-27 10:54:44
3.2.1 , Éves költségvetések
Részletes 2014. évre vonatkozólag
Archiválva: 2018-01-11 15:04:43
3.2.1 , Éves költségvetések
Vác Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 5/2015.(II.20.) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésérõl
(Idõközi módosításokkal egységes szerkezetben)
Archiválva: 2018-01-11 15:05:35
3.2.1 , Éves költségvetések
2015. évi költségvetés 06.sz. rendeletmódosítás
Archiválva: 2018-01-11 15:06:22
3.2.1 , Éves költségvetések
2020. évi költségvetés
Archiválva: 2020-02-24 13:05:24
3.2.2 , Számviteli beszámolók
2008 I. félév, 2008 I-III negyedév
Archiválva: 2009-10-07 13:26:57
3.2.2 , Számviteli beszámolók
2008 I. félév, 2008 I-III negyedév
Archiválva: 2010-03-16 15:01:13
3.2.2 , Számviteli beszámolók
2009 I-III negyedév, 2009 I.negyedév
Archiválva: 2010-12-17 10:49:12
3.2.2 , Számviteli beszámolók
2010. I-III. negyedévi,
Archiválva: 2011-11-29 10:25:10
3.2.2 , Számviteli beszámolók
2011. I-III. negyedévi,
Archiválva: 2013-12-17 15:43:49
3.2.2 , Számviteli beszámolók
Beszámoló a 2012.I-III. negyedévi gazdálkodásról
Archiválva: 2015-01-05 14:18:06
3.2.3 , A költségvetés végrehajtása
Részletes 2007. évre vonatkozólag
Archiválva: 2009-05-14 10:53:03
3.2.3 , A költségvetés végrehajtása
Részletes 2008. évre vonatkozólag
Archiválva: 2010-04-28 13:43:48
3.2.3 , A költségvetés végrehajtása
Részletes 2009. évre vonatkozólag
Archiválva: 2011-04-28 11:28:10
3.2.3 , A költségvetés végrehajtása
Részletes 2011. évre vonatkozólag archiv
Archiválva: 2013-04-29 15:25:25
3.2.3 , A költségvetés végrehajtása
Részletes 2012. évre vonatkozólag
Archiválva: 2014-09-23 15:01:12
3.2.3 , A költségvetés végrehajtása
Részletes 2013. évre vonatkozólag
Archiválva: 2015-05-07 15:12:51
3.2.3 , A költségvetés végrehajtása
Részletes 2014. évre vonatkozólag
Archiválva: 2018-01-11 15:15:55
3.2.3 , A költségvetés végrehajtása
Részletes 2015.évre vonatkozólag
Archiválva: 2018-01-11 15:17:06
3.3 , Költségvetések, beszámolók
2009 évre
Archiválva: 2009-11-26 15:32:40
3.3 , Költségvetések, beszámolók
2009 évre
Archiválva: 2010-03-16 11:19:01
3.3 , Költségvetések, beszámolók
2010 évre
Archiválva: 2010-12-17 10:17:48
3.3 , Költségvetések, beszámolók
2010 évre
Archiválva: 2012-03-27 16:20:48
3.3 , Költségvetések, beszámolók
2011 évre
Archiválva: 2013-01-09 10:56:44
3.3.1 , A foglalkoztatottak
Részletes 2008 évre vonatkozólag
Archiválva: 2009-05-14 14:27:16
3.3.1 , A foglalkoztatottak
Részletes 2009 évre vonatkozólag
Archiválva: 2010-03-16 11:20:54
3.3.2 , Támogatások
2008. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások a Polgármesteri Hivatal költségvetésében
Archiválva: 2009-05-14 14:33:42
3.3.2 , Támogatások
2009. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások a Polgármesteri Hivatal költségvetésében
Archiválva: 2010-03-16 11:22:34
3.3.2 , Támogatások
2011. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások a Polgármesteri Hivatal költségvetésében
Archiválva: 2013-01-09 11:11:28
3.3.3 , Szerzõdések
Közbeszerzésekre kötött szerzõdések, 2008
Archiválva: 2010-02-08 14:46:24
3.3.3 , Szerzõdések
Közbeszerzésekre kötött szerzõdések, 2009
Archiválva: 2010-02-08 14:49:57
3.3.3 , Szerzõdések
2009. évi szerzõdések az államháztartási tv. 15/B. §-a alapján
Archiválva: 2014-09-23 15:06:10
3.3.3 , Szerzõdések
Közbeszerzési eljárások 2009. évben
Archiválva: 2018-02-23 11:17:50
3.3.3 , Szerzõdések
Közbeszerzési eljárások 2010. évben
Archiválva: 2018-02-23 12:31:06
3.3.3 , Szerzõdések
Közbeszerzési eljárások 2011. évben
Archiválva: 2018-02-23 12:41:37
3.3.3 , Szerzõdések
Közbeszerzési eljárások 2012. évben
Archiválva: 2018-02-23 12:42:03
3.3.3 , Szerzõdések
Közbeszerzési eljárások 2013. évben
Archiválva: 2018-02-23 12:42:23
3.3.3 , Szerzõdések
Közbeszerzési eljárások 2014. évben
Archiválva: 2018-02-23 12:42:51
3.3.3 , Szerzõdések
Közbeszerzési eljárások 2015. évben
Archiválva: 2018-02-23 12:44:49
3.3.5 , Egyéb kifizetések
Kollektív megállapodás a Vác Város Önkormányzata költségvetési intézményeiben dolgozók juttatásaira
Archiválva: 2014-09-23 15:11:31
3.3.5 , Egyéb kifizetések
Kollektív megállapodás a Vác Város Önkormányzata költségvetési intézményeiben dolgozók juttatásaira
Archiválva: 2018-01-12 09:03:38

Legutóbb frissült információk:


3 Vizsgálatok, ellenõrzések listája 2024-04-02 08:59:58
2024-04-02 08:55:56
2 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre 2024-03-25 17:34:28
2 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre 2024-03-25 17:33:38
2 Közzétételi listák 2024-02-28 14:27:14
EU pályázatok