címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2024. július 17. | szerda
Endre és Elek napja
Vác

+17
°
C
Vác
Järvenpää
-1
°
C

Tisztelt Látogató!

Köszöntjük Önt önkormányzatunk hivatalos alportálján, ahol az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján közzéteendő közérdekű adatokat hozzuk nyilvánosságra.

Vác Város Önkormányzat Váci Polgármesteri Hivatala

1.Szervezeti, személyzeti adatok

1.1.Kapcsolat, szervezet, vezetõk

1.1.1.Elérhetõségi adatok +

1.1.2.A szervezeti struktúra +

1.1.3.A szerv vezetõi +

1.2.Felügyelt költségvetési szervek +

1.3.Gazdálkodó szervezetek +

1.4.Közalapítványok +

1.5.Lapok +

1.6.Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenõrzést gyakorló szerv +

1.7.Költségvetési szervek +

1.8.A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetõsége

1.9.A közfeladatot ellátó szerv, szervalapító határozata, alapító okirata, vezetõje, honlapjának elérhetõsége, mûködési engedélye

1.10.A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztõség és kiadó neve és címe, valamint a fõszerkesztõ neve

1.11.A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenõrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

2.Tevékenységre, mûködésre vonatkozó adatok

2.1.A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre +

2.2.Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok +

2.3.Közszolgáltatások +

2.5.Nyilvános kiadványok +

2.6.Döntéshozatal, ülések +

2.7.A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok +

2.8.Pályázatok +

2.9.Hirdetmények +

2.10.Közérdekû adatok igénylése +

2.11.Közzétételi listák +

2.12.A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

2.13.A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezési egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve, adatvédelmi tisztviselő +

2.14.. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk +

2.15.A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai +

2.16.Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

2.17.A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek +

2.18.A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista +

2.19.A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamit a közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével +

2.20.A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata +

2.21.A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsájtásért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen +

2.22.A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás +

2.23.A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése +

2.24.A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege +

2.25.A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsájtható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére +

3.Gazdálkodási adatok

3.1.1.Vizsgálatok, ellenõrzések listája +

3.1.2.Az Állami Számvevõszék ellenõrzései +

3.1.3.Egyéb ellenõrzések, vizsgálatok +

3.1.4.A mûködés eredményessége, teljesítmény +

3.1.5.Mûködési statisztika +

3.2.Költségvetések, beszámolók

3.2.1.Éves költségvetések +

3.2.2.Számviteli beszámolók +

3.2.3.A költségvetés végrehajtása +

3.3.Mûködés

3.3.1.A foglalkoztatottak +

3.3.2.Támogatások +

3.3.3.Szerzõdések +

3.3.4.Koncessziók +

3.3.5.Egyéb kifizetések +

3.3.6.Európai Unió által támogatott fejlesztések +

3.3.7.Közbeszerzés +1, Szervezeti, személyzeti adatok

1.1.2 , A szervezeti struktúra
Szervezeti felépítés
Archiválva: 2012-02-27 15:48:34
1.1.2 , A szervezeti struktúra
Szervezeti felépítés
Archiválva: 2013-01-29 15:22:44
1.1.2 , A szervezeti struktúra
Szervezeti felépítés 2013.
Archiválva: 2015-02-05 13:09:59
1.1.3 , A szerv vezetõi
Bizottságok
Archiválva: 2012-07-26 15:30:57
1.1.3 , A szerv vezetõi
Bizottságok
Archiválva: 2012-07-26 15:44:47
1.1.3 , A szerv vezetõi
Bizottságok
Archiválva: 2012-07-26 15:45:32
1.1.3 , A szerv vezetõi
Bizottságok
Archiválva: 2012-07-26 15:45:57
1.1.3 , A szerv vezetõi
Bizottságok
Archiválva: 2012-07-26 15:48:00
1.1.3 , A szerv vezetõi
Bizottságok
Archiválva: 2012-07-26 15:49:38
1.1.3 , A szerv vezetõi
Bizottságok
Archiválva: 2012-07-26 15:50:29
1.1.3 , A szerv vezetõi
Bizottságok
Archiválva: 2012-07-26 15:51:17
1.2 , Felügyelt költségvetési szervek
Felügyelt költségvetési szervek 2011
Archiválva: 2012-02-08 09:46:56
1.2 , Felügyelt költségvetési szervek
Egészségügyi ellátás
Archiválva: 2013-03-27 15:43:57
1.2 , Felügyelt költségvetési szervek
Igazgatás
Archiválva: 2013-03-27 15:45:56
1.2 , Felügyelt költségvetési szervek
Önkormányzati Fenntartású Általános Iskolák
Archiválva: 2013-03-27 15:54:57
1.2 , Felügyelt költségvetési szervek
Önkormányzati Fenntartású Középiskolák és Kollégiumok
Archiválva: 2013-03-27 15:56:05
1.3 , Gazdálkodó szervezetek
Vác Város Önkormányzat 2007. XII. 31-én gazdasági társaságokban az alábbi részesedéssekkel rendelkezik:
Archiválva: 2009-05-14 10:05:03
1.3 , Gazdálkodó szervezetek
100 %-os részesedéssel
Archiválva: 2010-03-02 15:14:13
1.3 , Gazdálkodó szervezetek
75 %-on felüli részesedéssel
Archiválva: 2010-03-02 15:14:24
1.3 , Gazdálkodó szervezetek
50 %-on felüli részesedéssel
Archiválva: 2010-03-02 15:14:35
1.3 , Gazdálkodó szervezetek
25 %-on alatti részesedéssel
Archiválva: 2010-03-02 15:14:51
1.3 , Gazdálkodó szervezetek
Vác Város Önkormányzat 2009. XII. 31-én gazdasági társaságokban összesen 135.800 eFt részesedéssel rendelkezik a következõ szerint.
Archiválva: 2011-04-28 15:49:08
1.3 , Gazdálkodó szervezetek
Vác Piac Kft. 2600 Vác Káptalan u. 3.
2009. évi CXXII.törvény rendelkezésébõl adódó közzétételi kötelezettség
Archiválva: 2011-07-05 16:37:38
1.3 , Gazdálkodó szervezetek
Vác Piac Kft. 2600 Vác Káptalan u. 3.
2009. évi CXXII.törvény rendelkezésébõl adódó közzétételi kötelezettség
Archiválva: 2012-06-11 13:28:18
1.3 , Gazdálkodó szervezetek
Vác Piac Kft. 2600 Vác Káptalan u. 3.
2009. évi CXXII.törvény rendelkezésébõl adódó közzétételi kötelezettség
Archiválva: 2017-07-12 11:35:54
1.3 , Gazdálkodó szervezetek
Vác Piac Kft. 2600 Vác Káptalan u. 3.
2009. évi CXXII.törvény rendelkezésébõl adódó közzétételi kötelezettség 2019
Archiválva: 2020-07-01 09:41:53
1.3 , Gazdálkodó szervezetek
Vác Piac Kft. 2600 Vác Káptalan u. 3.
2009. évi CXXII.törvény rendelkezésébõl adódó közzétételi kötelezettség
Archiválva: 2021-02-18 13:09:21
1.6 , Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenõrzést gyakorló szerv
Törvényességi ellenõrzési és felügyeleti elérhetõségek
Archiválva: 2010-01-18 10:30:12
1.6 , Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenõrzést gyakorló szerv
Törvényességi ellenõrzési és felügyeleti elérhetõségek
Archiválva: 2013-03-21 09:24:37

2, Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

3, Gazdálkodási adatok

Legutóbb frissült információk:


2 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre 2024-04-22 18:14:48
2 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre 2024-04-22 18:10:51
2 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre 2024-04-18 11:32:00
3 Vizsgálatok, ellenõrzések listája 2024-04-02 08:59:58
2024-04-02 08:55:56
EU pályázatok