címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2024. március 4. | hétfő
Kázmér napja

+17
°
C

Tisztelt Látogató!

Köszöntjük Önt önkormányzatunk hivatalos alportálján, ahol az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján közzéteendő közérdekű adatokat hozzuk nyilvánosságra.

Vác Város Önkormányzat Váci Polgármesteri Hivatala

1.Szervezeti, személyzeti adatok

1.1.Kapcsolat, szervezet, vezetõk

1.1.1.Elérhetõségi adatok +

1.1.2.A szervezeti struktúra +

1.1.3.A szerv vezetõi +

1.2.Felügyelt költségvetési szervek +

1.3.Gazdálkodó szervezetek +

1.4.Közalapítványok +

1.5.Lapok +

1.6.Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenõrzést gyakorló szerv +

1.7.Költségvetési szervek +

1.8.A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetõsége

1.9.A közfeladatot ellátó szerv, szervalapító határozata, alapító okirata, vezetõje, honlapjának elérhetõsége, mûködési engedélye

1.10.A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztõség és kiadó neve és címe, valamint a fõszerkesztõ neve

1.11.A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenõrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

2.Tevékenységre, mûködésre vonatkozó adatok

2.1.A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre +

2.2.Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok +

2.3.Közszolgáltatások +

2.5.Nyilvános kiadványok +

2.6.Döntéshozatal, ülések +

2.7.A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok +

2.8.Pályázatok +

2.9.Hirdetmények +

2.10.Közérdekû adatok igénylése +

2.11.Közzétételi listák +

2.12.A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

2.13.A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezési egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve, adatvédelmi tisztviselő +

2.14.. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk +

2.15.A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai +

2.16.Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

2.17.A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek +

2.18.A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista +

2.19.A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamit a közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével +

2.20.A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata +

2.21.A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsájtásért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen +

2.22.A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás +

2.23.A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése +

2.24.A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege +

2.25.A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsájtható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére +

3.Gazdálkodási adatok

3.1.A mûködés törvényessége, ellenõrzések

3.1.1.Vizsgálatok, ellenõrzések listája +

3.1.2.Az Állami Számvevõszék ellenõrzései +

3.1.3.Egyéb ellenõrzések, vizsgálatok +

3.1.4.A mûködés eredményessége, teljesítmény +

3.1.5.Mûködési statisztika +

3.2.Költségvetések, beszámolók

3.2.1.Éves költségvetések +

3.2.2.Számviteli beszámolók +

3.2.3.A költségvetés végrehajtása +

3.3.Mûködés

3.3.1.A foglalkoztatottak +

3.3.2.Támogatások +

3.3.3.Szerzõdések +

3.3.4.Koncessziók +

3.3.5.Egyéb kifizetések +

3.3.6.Európai Unió által támogatott fejlesztések +

3.3.7.Közbeszerzés +1, Szervezeti, személyzeti adatok

2, Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.01 , A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
Szervezeti és mûködési szabályzat
Archiválva: 2009-03-13 13:01:05
2.01 , A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
Szervezeti és mûködési szabályzat
Archiválva: 2010-02-04 13:46:07
2.01 , A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
Szervezeti és mûködési szabályzat
Archiválva: 2011-03-29 15:25:11
2.01 , A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
Szervezeti és mûködési szabályzat
Archiválva: 2012-04-03 14:26:00
2.01 , A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
Szervezeti és mûködési szabályzat
Archiválva: 2012-08-27 14:36:34
2.01 , A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
Szervezeti és mûködési szabályzat
Archiválva: 2013-01-29 13:40:09
2.01 , A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
Váci Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzata
Archiválva: 2015-02-05 13:20:18
2.01 , A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
Aljegyzõi utasítás a közérdekû adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjérõl
Archiválva: 2018-01-05 09:20:45
2.04 , A szerv nyilvántartásai
Archiválva: 2009-10-26 09:32:04
2.04 , A szerv nyilvántartásai
Archiválva: 2009-12-11 13:59:56
2.04 , A szerv nyilvántartásai
Archiválva: 2009-12-11 14:00:54
2.04 , A szerv nyilvántartásai
Archiválva: 2010-03-09 12:23:03
2.04 , A szerv nyilvántartásai
Archiválva: 2010-09-07 14:18:47
2.04 , A szerv nyilvántartásai
Archiválva: 2010-11-29 11:18:11
2.04 , A szerv nyilvántartásai
Archiválva: 2011-02-14 11:43:02
2.04 , A szerv nyilvántartásai
Archiválva: 2011-08-31 14:39:17
2.04 , A szerv nyilvántartásai
Archiválva: 2011-08-31 14:43:53
2.04 , A szerv nyilvántartásai
Archiválva: 2012-10-03 10:08:59
2.04 , A szerv nyilvántartásai
Archiválva: 2012-10-03 10:10:07
2.06 , Döntéshozatal, ülések
Képviselõ- Testületi Jegyzõkönyv 2006
Archiválva: 2009-03-10 10:37:30
2.06 , Döntéshozatal, ülések
Képviselõ- Testületi Jegyzõkönyv 2007
Archiválva: 2009-03-10 10:47:54
2.06 , Döntéshozatal, ülések
Képviselõ- Testületi Meghívó 2008
Archiválva: 2010-01-07 10:30:19
2.06 , Döntéshozatal, ülések
Képviselõ- Testületi Jegyzõkönyv 2008
Archiválva: 2010-01-07 10:34:38
2.06 , Döntéshozatal, ülések
Bizottsági ülések meghívói, 2009
(lásd a kiválasztott bizottságba kattintva)
Archiválva: 2010-01-07 11:08:45
2.06 , Döntéshozatal, ülések
Képviselõ- Testületi Meghívó 2009
Archiválva: 2010-03-17 09:14:06
2.06 , Döntéshozatal, ülések
Bizottsági ülések meghívói, 2010
(lásd a kiválasztott bizottságba kattintva)
Archiválva: 2011-01-06 14:26:47
2.06 , Döntéshozatal, ülések
Bizottsági ülések meghívói, 2010
(lásd a kiválasztott bizottságba kattintva)
Archiválva: 2011-01-06 14:57:45
2.06 , Döntéshozatal, ülések
Bizottsági ülések meghívói, 2010
(lásd a kiválasztott bizottságba kattintva)
Archiválva: 2011-01-06 15:03:57
2.06 , Döntéshozatal, ülések
Bizottsági ülések meghívói, 2010
(lásd a kiválasztott bizottságba kattintva)
Archiválva: 2011-01-06 15:08:01
2.06 , Döntéshozatal, ülések
Bizottsági ülések meghívói, 2010
(lásd a kiválasztott bizottságba kattintva)
Archiválva: 2011-01-06 15:11:48
2.06 , Döntéshozatal, ülések
Bizottsági ülések meghívói, 2010
(lásd a kiválasztott bizottságba kattintva)
Archiválva: 2011-01-06 15:15:03
2.06 , Döntéshozatal, ülések
Bizottsági ülések meghívói, 2010
(lásd a kiválasztott bizottságba kattintva)
Archiválva: 2011-01-06 15:17:57
2.06 , Döntéshozatal, ülések
Képviselõ- Testületi Jegyzõkönyv 2009
Archiválva: 2011-01-18 14:42:55
2.06 , Döntéshozatal, ülések
Képviselõ- Testületi Meghívó 2010
Archiválva: 2012-01-03 15:18:05
2.06 , Döntéshozatal, ülések
Képviselõ- Testületi Jegyzõkönyv 2010
Archiválva: 2012-01-05 16:07:02
2.06 , Döntéshozatal, ülések
Bizottsági ülések meghívói, 2011
(lásd a kiválasztott bizottságba kattintva)
Archiválva: 2012-01-06 15:25:12
2.06 , Döntéshozatal, ülések
Bizottsági ülések meghívói, 2011
(lásd a kiválasztott bizottságba kattintva)
Archiválva: 2012-01-06 15:35:38
2.06 , Döntéshozatal, ülések
Bizottsági ülések meghívói, 2011
(lásd a kiválasztott bizottságba kattintva)
Archiválva: 2012-01-06 15:37:57
2.06 , Döntéshozatal, ülések
Bizottsági ülések meghívói, 2011
(lásd a kiválasztott bizottságba kattintva)
Archiválva: 2012-01-06 15:38:31
2.06 , Döntéshozatal, ülések
Bizottsági ülések meghívói, 2011
(lásd a kiválasztott bizottságba kattintva)
Archiválva: 2012-01-06 15:38:50
2.06 , Döntéshozatal, ülések
Bizottsági ülések meghívói, 2011
(lásd a kiválasztott bizottságba kattintva)
Archiválva: 2012-01-06 15:40:32
2.06 , Döntéshozatal, ülések
Bizottsági ülések meghívói, 2011
(lásd a kiválasztott bizottságba kattintva)
Archiválva: 2012-01-06 15:40:59
2.06 , Döntéshozatal, ülések
Képviselõ- Testületi Meghívó 2011
Archiválva: 2013-01-04 11:19:29
2.06 , Döntéshozatal, ülések
Képviselõ- Testületi Jegyzõkönyv 2011
Archiválva: 2013-01-08 10:55:22
2.06 , Döntéshozatal, ülések
Bizottsági ülések meghívói, 2012
lásd az archivra kattintva)
Archiválva: 2013-02-13 16:44:39
2.06 , Döntéshozatal, ülések
Képviselõ- Testületi Meghívó 2013.
Archiválva: 2014-01-17 15:50:20
2.06 , Döntéshozatal, ülések
Képviselõ- Testületi Meghívó 2012.
Archiválva: 2014-01-17 16:19:35
2.06 , Döntéshozatal, ülések
Képviselõ- Testületi Jegyzõkönyv 2012.
Archiválva: 2014-09-24 09:01:45
2.06 , Döntéshozatal, ülések
Képviselõ- Testületi Jegyzõkönyv 2013.
Archiválva: 2015-02-05 14:55:47
2.06 , Döntéshozatal, ülések
Képviselõ- Testületi Jegyzõkönyv 2012.
Archiválva: 2015-02-05 15:02:21
2.06 , Döntéshozatal, ülések
Képviselõ- Testületi Meghívó 2014.
Archiválva: 2018-01-11 11:30:12
2.06 , Döntéshozatal, ülések
Képviselõ- Testületi Meghívó 2015.
Archiválva: 2018-01-11 12:06:05
2.06 , Döntéshozatal, ülések
Vác Város Önkormányzat Munkaterve 2016
Archiválva: 2018-01-11 13:25:14
2.06 , Döntéshozatal, ülések
Vác Város Önkormányzat Munkaterve 2015
Archiválva: 2018-01-11 13:24:47
2.06 , Döntéshozatal, ülések
Képviselõ- Testületi Jegyzõkönyv 2014.
Archiválva: 2018-02-23 12:48:51
2.06 , Döntéshozatal, ülések
Vác Város Önkormányzat Munkaterve 2018
Archiválva: 2019-01-04 12:38:32
2.07 , A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Munkaterv 2008
Archiválva: 2010-01-18 10:56:18
2.07 , A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Vác Város Önkormányzat Munkaterve 2009
Archiválva: 2010-01-18 10:55:33
2.07 , A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Képviselõtestületi és Bizottsági ülések idõpontjai 2009
Archiválva: 2010-01-13 13:23:07
2.07 , A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Képviselõtestületi és Bizottsági ülések idõpontjai 2010
Archiválva: 2010-11-05 09:10:42
2.07 , A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Képviselõtestületi ülések 2010-2011. dokumentumai
Archiválva: 2011-01-20 13:51:28
2.07 , A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Vác Város Önkormányzat Munkaterve 2010
Archiválva: 2011-03-03 15:44:24
2.07 , A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Képviselõtestületi ülések 2011. dokumentumai
Archiválva: 2012-01-05 10:11:50
2.07 , A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Vác Város Önkormányzat Munkaterve 2011
Archiválva: 2012-01-06 16:06:31
2.07 , A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Képviselõtestületi és Bizottsági ülések idõpontjai 2010
Archiválva: 2013-01-09 10:20:30
2.07 , A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Képviselõtestületi ülések 2013. dokumentumai
Archiválva: 2013-04-09 10:34:46
2.07 , A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Vác Város Önkormányzat Munkaterve 2012
Archiválva: 2013-12-19 11:07:38
2.07 , A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Vác Város Önkormányzat Munkaterve 2013
Archiválva: 2013-12-19 11:08:28
2.07 , A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Képviselõtestületi és Bizottsági ülések idõpontjai 2013
Archiválva: 2014-09-23 14:44:48
2.07 , A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Vác Város Önkormányzat Munkaterve 2014
Archiválva: 2014-10-29 15:01:35
2.07 , A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Vác Város Önkormányzat Munkaterve 2014
Archiválva: 2015-02-05 13:12:10
2.07 , A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Képviselõtestületi és Bizottsági ülések idõpontjai 2014
Archiválva: 2015-02-05 13:14:40
2.07 , A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Képviselõtestületi és Bizottsági ülések idõpontjai 2015
Archiválva: 2020-05-07 14:09:32
2.08 , Pályázatok
2008. évi pályázatok
Archiválva: 2010-01-22 20:32:23
2.08 , Pályázatok
2009. évi pályázatok
Archiválva: 2010-01-22 20:32:42

3, Gazdálkodási adatok

Legutóbb frissült információk:


2 Közzétételi listák 2024-02-28 14:27:14
2 Közzétételi listák 2024-02-26 08:45:13
2 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai 2024-02-08 08:37:40
2 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai 2024-02-08 08:34:16
3 Éves költségvetések 2024-02-08 08:20:57
EU pályázatok